Strategia sektora BS: Głębia ran rozległość siniaków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

leszczynski.ryszard.01.100xJeśli mówimy o strategii rozwoju, to myślimy o zdolności sektora do konkurowania na rynku bankowym, o sztuce prowadzenia bezkompromisowej walki o serca i pieniądze klientów.

Ryszard Leszczyński

Skoro ma to być bezkompromisowy bój, musi nam towarzyszyć świadomość, że część banków wyjdzie z kryzysu finansowego i spowolnienia w gospodarce organizacyjnie i ekonomicznie wzmocniona lub mocno poobijana. Głębia ran, rozległość siniaków będzie odwrotnie proporcjonalna do sprawności i efektywności zarządzania, do sposobu zorganizowania oraz trafności pomysłów na nasze pięć minut.

Obszary strategii

Teza, że kryzys przebiega obok sektora spółdzielczego, jest w świetle doświadczeń ostatniego roku bardzo dyskusyjna. Uważam, że zachowamy zdolność do konkurowania oraz szanse na szybkie zaleczenie ran, jeżeli uświadomimy sobie oraz właścicielom banków konieczność zmiany strategii, a wobec regulatorów rynku i nadzoru finansowego trafnie zdefiniujemy obszary niezbędnych rozwiązań systemowych.

Potrzebna jest do tego wizja, czyli coś, co pozwala wyraźnie dostrzec kierunek, w jakim musi podążać sektor spółdzielczy, aby wyjść z kryzysu wzmocniony i zdolny do rywalizowania z najlepszymi.

Obszarami strategii są rynek, kapitały, technologia, model struktury, relacje z rządem i jego agendami, nadzorem i NBP. W centrum zainteresowania winna być współpraca w ramach zrzeszeń, współdziałanie z bankowymi izbami gospodarczymi (ZBP, KZBS, ZR), także profesjonalny marketing. Każdy z tych obszarów wymaga skrupulatnego przeglądu i zaproponowania nowego instrumentarium.

Rachunek wyników

Potencjał banków można ocenić na podstawie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI