Strategia rozwoju sektora w ocenie KNF: Zrzeszenie to nie pospolite ruszenie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.008.a,250xSektor banków spółdzielczych stoi w obliczu zmiany modelu funkcjonowania, nie tylko z powodu konkurencji na rynku, ale też nowych regulacji ostrożnościowych w Unii Europejskiej.

Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego mówi, że rynek negatywnie zweryfikował plany ekspansji zrzeszeń, a ich udział w systemie jest obecnie niższy niż w momencie ogłaszania ambitnych strategii. Stało się tak, mimo że sektor BS-ów w czasie turbulencji na rynkach finansowych działał bardzo aktywnie biznesowo.

– Mamy całkowicie odmienną sytuację niż przez ostatnich 20 lat, gdy można było na poziomie krajowym dyskutować o mniej lub bardziej restrykcyjnych regulacjach w sektorze bankowym. Ta dyskusja w dużej mierze została przeniesiona do Brukseli, a nowe rozwiązania ostrożnościowe będą uruchamiane stosunkowo szybko, bo już w 2013 r. Pomysł jest taki, aby dyrektywy i rozporządzenia europejskiego nadzoru stawały się powszechnym prawem bez obowiązku ich implementacji w poszczególnych krajach członkowskich – zauważa W. Kwaśniak.

Kapitały, spółdzielco!

Projekt unijnych regulacji CRD IV i CRR IV dotyczy m.in. zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego, wysokości oraz jakości funduszy własnych. Pojawia się problem zachowania norm płynności dla zrzeszeń, w sytuacji z jednej strony wyłączenia z aktywów płynnych transakcji dokonywanych wewnątrz grupy, z drugiej – braku możliwości zaliczania do aktywów krótkoterminowych lokat BS-ów składanych w bankach zrzeszających.

W aspekcie europejskiego Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) istotne jest pytanie: czy polskie banki spółdzielcze będą zobowiązane wypełniać wymogi, które zostały zaprojektowane dla większych instytucji kredytowych? Wciąż otwarty pozostaje też problem zaliczania udziałów do kapitałów własnych.

Z analiz UKNF wynika, że gdyby w Brukseli przyjęto niekorzystne rozstrzygnięcia prawne, w grupie banków o funduszach 1 mln euro nie spełniłoby nowych norm kapitałowych od 30 do 70 BS-ów (w zależności od restrykcyjności wariantu), co jak wiadomo stanowi przesłankę cofnięcia licencji bądź przymusowej fuzji z innym bankiem. – Nie chcemy, aby tak się stało, dlatego zostanie dokonana kompleksowa analiza skutków dyrektyw i rozporządzeń w aspekcie kapitałów własnych i płynności zrzeszeń – zapewnia wiceprzewodniczący KNF.

Duży bank w BION… dostanie więcej

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI