Strata netto grupy PKO BP w 2020 roku wyniosła 2,56 mld zł

Strata netto grupy PKO BP w 2020 roku wyniosła 2,56 mld zł
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy PKO BP w 2020 roku wyniosła 2,56 mld zł, podczas gdy w 2019 roku zysk wynosił 4,03 mld zł. Na wyniki wpłynęła przede wszystkim decyzja akcjonariuszy o zaoferowaniu kredytobiorcom walutowym możliwości zawierania ugód z bankiem - poinformował PKO BP w raporcie rocznym.

Strata netto PKO BP jest na poziomie szacowanym wcześniej przez bank.

Po decyzji NWZ PKO BP, które zdecydowało o zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld zł w celu zabezpieczenia kosztów programu ugód, bank informował, że jego strata netto wynieść może około 2,5-2,6 mld zł.

Pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym

PKO BP podało, że na wynik grupy w 2020 r. istotnie wpłynęło także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w wysokości 1,2 mld zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w 2020 roku wyniósł 10,3 mld zł, rosnąc 0,5 proc. rdr, a wynik z tytułu opłat i prowizji był na poziomie 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 4,6 proc. Wynik na działalności biznesowej wyniósł łącznie 14,6 mld zł, czyli był na poziomie zbliżonym do 2019 roku.

Koszty działania

Koszty działania w 2020 roku wyniosły 5,98 mld zł, spadając o 0,6 proc.

Wartość aktywów

Wartość aktywów grupy PKO BP pod koniec 2020 roku wyniosła blisko 377 mld zł i była o 8,4 proc. wyższa niż przed rokiem.

Czytaj także: PKO BP może rozpoznać w wynikach za 2020 rok stratę netto w wysokości ok. 2,5-2,6 mld zł >>>

PKO BP podał, że utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,2 proc. i znajduje się powyżej minimów regulacyjnych, a grupa posiada 14,7 mld zł kapitału nadwyżkowego.

Źródło: PAP BIZNES