Stopy procentowe w USA na razie bez zmian; będą dwie podwyżki do końca 2023 roku?

Stopy procentowe w USA na razie bez zmian; będą dwie podwyżki do końca 2023 roku?
Fot. stock.adobe.com/gesrey
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Z prognoz Fedu wynika, że 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do „osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie”.

„Ze względu na to, że inflacja utrzymywała się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc.” – napisano w oświadczeniu.

„Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników” – dodano.

Do kiedy Fed będzie utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie?

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen.

– napisano w komunikacie.

Czytaj także: Czy Amerykanie ustalają politykę pieniężną dla całego świata?

„Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował oddziaływanie napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (…) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych” – dodano.

Inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym

W komunikacie stwierdzono, że inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym.

„W związku z postępem w zakresie szczepień i silnym wsparciem w polityce fiskalnej i monetarnej, wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia uległy poprawie. Sektory najbardziej dotknięte pandemią pozostają słabe, ale wykazały poprawę. Wzrosła inflacja, w dużej mierze odzwierciedlając czynniki przejściowe. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne (…)” – wskazano w komunikacie.

„Ścieżka rozwoju gospodarki będzie w znacznym stopniu zależeć od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa. Postępy w zakresie szczepień prawdopodobnie będą nadal ograniczać skutki kryzysu zdrowia publicznego dla gospodarki, ale nadal istnieją zagrożenia dla perspektyw gospodarczych” – dodano.

Fed będzie skupować aktywa do czasu aż osiągnie postępy w dochodzeniu do celów mandatowych

W komunikacie nie pojawiły się żadne wzmianki o możliwym ograniczeniu programu skupu aktywów.

„Ponadto Rezerwa Federalna będzie nadal zwiększać swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 miliardów dolarów miesięcznie i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji o co najmniej 40 miliardów dolarów miesięcznie, do czasu osiągnięcia znacznych postępów w kierunku celów w postaci maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Te zakupy aktywów sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu rynku i sprzyjającym warunkom finansowym, wspierając tym samym przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – napisano w komunikacie.

Nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W czerwcu członkowie Fed przewidują w 2021 r. i w 2022 r. stabilizację stóp procentowych w USA na obecnym poziomie. W 2023 r. 13 członków Fedu spodziewa się wzrostu stóp proc., w tym 11 co najmniej dwukrotnie. W 2022 r. 7 członków FOMC oczekuje wzrostu stóp proc.

W poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w latach 2021-2023, lecz 4 członków FOMC spodziewało się podniesienia stóp proc. w 2022 r., natomiast 7 na 18 członków Fedu oczekiwało co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w czerwcu 2,5 proc.

Poniżej zestawienie obecnych projekcji makro FOMC.

 202120222023Długi termin
Wzrost PKB (w proc.)73,32,41,8
     
Stopa bezrobocia (w proc.)4,53,83,54
     
Deflator PCE (w proc.)*3,42,12,22
     
Bazowy deflator PCE (w proc.)*32,12,1b/d

*Deflator PCE to preferowana przez Fed miara inflacji.

Uzasadnienie decyzji przedstawi na konferencji o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Fed rozważy ogłoszenie redukcji skupu aktywów na przyszłych posiedzeniach

Fed będzie mógł powiedzieć więcej o czasie redukcji programu skupu aktywów, gdy zobaczy więcej danych – powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. Dodał, że w nadchodzącym czasie inflacja pozostanie wysoka.

„Spodziewam się, że będziemy mogli powiedzieć więcej o czasie redukcji programu skupu aktywów, gdy zobaczymy więcej danych. (…) Uczestnicy Komitetu byli zdania, że od czasu przyjęcia forward guidance w grudniu, gospodarka wyraźnie poczyniła postępy, chociaż wciąż jesteśmy daleko od naszego celu. (…) Właściwe będzie rozważenie ogłoszenia planu ograniczenia naszych zakupów aktywów na przyszłych spotkaniach” – powiedział prezes Fedu.

„Uczestnicy posiedzenia oczekują, że postęp w odbiciu gospodarki będzie kontynuowany, a na nadchodzących spotkaniach Komitet będzie nadal poddawał go ocenie w kierunku spełnienia naszych celów. Jak już powiedzieliśmy, powiadomimy z wyprzedzeniem przed ogłoszeniem jakiejkolwiek decyzji o wprowadzeniu zmiany w naszym skupie aktywów” – dodał.

W ocenie Powella, przedstawienie konkretnych zakresów, które oznaczałyby „znaczne postępy” w gospodarce nie byłoby właściwe. Podkreślił, że na przyszłych spotkaniach bankierzy będą się zastanawiać nad poczynionymi postępami w kontekście programu skupu aktywów.

„Podwyżki stóp nie są obecnie przedmiotem zainteresowania komisji. Skupiamy się na bieżącym stanie gospodarki, ale jeśli chodzi o nasze narzędzia, to zakupy aktywów są w centrum uwagi. Właśnie o tym myślimy. Podwyżki są daleko w przyszłości, warunki dla nich są dalekie od maksymalnego zatrudnienia” – powiedział Powell.

„Widzimy prawdziwą wartość w komunikowaniu z dużym wyprzedzeniem tego, co myślimy, i postaramy się jasno określić i poinformujemy o tym z wyprzedzeniem przed ogłoszeniem decyzji o zmniejszeniu. (…) Zaczynamy proces, aby ocenić ten postęp i aby wyjaśnić swoje dyskusje wokół tego, czy i jak dostosować tempo i strukturę zakupów aktywów” – dodał.

Inflacja w USA prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach

Według Powella, inflacja w USA prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach.

„Inflacja wzrosła wyraźnie w ostatnich miesiącach, dwunastomiesięczny deflator PCE wyniósł w kwietniu 3,6 proc. i prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach zanim ulegnie zmniejszeniu. Częściowo wzrost odzwierciedla fakt, że bardzo niskie odczyty z początku pandemii wypadły z obliczeń, a także przeniesienie wcześniejszych wzrostów cen ropy na ceny energii dla konsumentów” – powiedział Powell.

„Poza tym widzimy presję na wzrost cen wynikającą z odbicia w wydatkach, gdy gospodarka nadal się otwiera. Zwłaszcza, że wąskie gardła w dostawach ograniczyły szybkość reakcji produkcji w niektórych sektorach w najbliższym czasie. Te efekty wąskich gardeł były większe niż oczekiwano. Ponieważ te przejściowe efekty podażowe słabną, oczekuje się, że inflacja spadnie z powrotem w kierunku naszego długoterminowego celu, a mediana projekcji inflacji spadnie z 3,4 proc. w tym roku do 2,1 proc. w przyszłym roku i 2,2 proc. w 2023 r.” – dodał.

Powell podkreślił, że wokół perspektyw inflacyjnych nadal jest duża niepewność i powtórzył zapewnienie, że Fed nie zawaha się użyć swoich narzędzi, aby powstrzymać wzrost inflacji lub oczekiwań inflacyjnych powyżej celu FOMC.

Według Powella rozmowa o podwyżkach stóp proc. nie ma sensu w tej chwili.

„Właściwie nie rozmawialiśmy o tym, czy podwyżki stóp proc. byłyby odpowiednie w jakimkolwiek konkretnym roku, ponieważ omawianie tego teraz byłoby bardzo przedwczesne, nie miałoby żadnego sensu” – powiedział.

„Wielu uczestników prognozuje, że te korzystne warunki gospodarcze zostaną spełnione szybciej niż wcześniej przewidywano. Mediana prognoz dla odpowiedniego poziomu stopy funduszy federalnych znajduje się teraz powyżej efektywnej dolnej granicy w 2023 r. Oczywiście te prognozy nie stanowią decyzji ani planu Komisji i nikt nie wie z całą pewnością, gdzie gospodarka będzie za kilka lat” – dodał.

Pandemia w dalszym ciągu stanowi zagrożenie dla perspektyw gospodarczych

Przewodniczący FOMC ocenił, że pandemia w dalszym ciągu stanowi zagrożenie dla perspektyw gospodarczych.

„Postępy w zakresie szczepień ograniczyły rozprzestrzenianie się COVID-19 i prawdopodobnie nadal będą zmniejszać wpływ kryzysu zdrowia publicznego na gospodarkę. Jednak tempo szczepień zwolniło, a nowe szczepy wirusa nadal stanowią zagrożenie. Stałe postępy w zakresie szczepień będą wspierać powrót do bardziej normalnych warunków gospodarczych” – powiedział Powell.

„Moim zdaniem ogłaszanie zwycięstwa nad pandemią byłoby przedwczesne. (…) Wspaniale jest widzieć ponowne otwarcie gospodarki i widzieć ludzi na nowo wracających do aktywności” – dodał.

Wskaźniki aktywności gospodarczej umacniają się

W ocenie Powella wskaźniki aktywności gospodarczej nadal się umacniają.

„Realny PKB w tym roku wydaje się osiągać najszybsze tempo wzrostu od dziesięcioleci. Znaczna część wzrostu odzwierciedla odbicie aktywności z obniżonych poziomów. Sektory najbardziej dotknięte pandemią pozostają słabe, ale wykazują poprawę. (…) Ekonomiści uważają, że gospodarka ma potencjał wzrostu o 2 proc. rocznie.” – wskazywał prezes Fedu.

„Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego zostały zrewidowane w górę od naszych marcowych projekcji, mimo że ożywienie jest niepełne i nadal istnieją zagrożenia dla perspektyw gospodarczych. Podobnie jak w przypadku ogólnej aktywności gospodarczej, warunki na rynku pracy nadal się poprawiają, chociaż tempo poprawy było nierównomierne” – dodał.

Sytuacja na rynku pracy może się niedługo poprawić

Według Powella sytuacja na rynku pracy może się niedługo poprawić.

„Jeśli spojrzymy na prognozy, to niedługo będziemy na bardzo silnym rynku pracy. Jest jeszcze spora grupa bezrobotnych i nie zapomnimy o nich, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zachęcić ludzi do powrotu do pracy i dać im szansę. Są jednak wszelkie powody, by sądzić, że niedługo znajdziemy się na rynku pracy o bardzo atrakcyjnych wynikach, z niskim bezrobociem, wysokim współczynnikiem aktywności zawodowej i rosnącymi płacami w całym spektrum” – powiedział.

„Możemy wrócić do wysokich poziomów partycypacji siły roboczej, chociaż może to zająć trochę czasu. Ale ogólnie będzie to bardzo silny rynek pracy. W najbliższym czasie widzimy kilka powodów, które prawdopodobnie będą ograniczać podaż siły roboczej. Jest duża liczba wakatów i duża liczba osób, które są bezrobotne, a tempo obsadzania tych miejsc pracy wydaje się wolniejsze niż mogłoby być” – dodał.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 27-28 lipca.

 

Źródło: PAP BIZNES