Stopy bez zmian. Oprocentowanie lokat powoli w górę?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

osko.marta.comperia.01.150x177Na dwudniowym posiedzeniu w dniach 4-5 lutego Rada Polityki Pieniężnej ponownie postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podjęta dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami.

Łagodna polityka monetarna sprzyja poprawie koniunktury gospodarczej, a to nadal jest celem nadrzędnym. Od lipca 2013 roku stopa referencyjna wynosi 2,50 proc., stopa lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., a stopa redyskonta weksli 2,75 proc. Większość analityków jest zadania, że wzrost stóp nastąpi dopiero w trzecim lub czwartym kwartale 2014 r.

Koniec cyklu obniżek stóp procentowych sprzyja oszczędzającym. Coraz niższe stopy procentowe sprawiały, że banki znacząco obniżyły oprocentowania lokat bankowych. Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie skutkuje powolnym wzrostem tego parametru. Na podwyżkę od sierpnia zdecydowały się m.in. FM Bank, Meritum Bank, Getin Noble Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski i BZ WBK. W efekcie nieznacznie wzrosło średnie oprocentowanie depozytów, które dla lokat półrocznych na 5 tys. zł jeszcze we wrześniu 2013 r. wynosił 2,36 proc., by obecnie przyjąć wartość 2,41 proc.

Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie wpłynie na sytuację kredytobiorców. W dalszym ciągu powinni oni płacić raty kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych na zbliżonym poziomie do poprzednich miesięcy.

Marta Ośko
analityk porównywarki finansowej Comperia.pl