Stop nieuczciwym praktykom: Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Stop nieuczciwym praktykom: Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Bank Fot. stock.adobe.com/Vlad Kochelaevskiy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z klientem oraz zwiększenie zaufania do branży finansowej − to główne cele Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Projekt został zainicjowany przez ANG Spółdzielnię, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska. Gospodarzem projektu jest Federacja Konsumentów.

#PrzemekGdański: Zyski branży finansowej nie mogą być osiągane kosztem nadużycia zaufania klientów #PrawaKonsumentów #DeklaracjaOdpowiedzialnejSprzedaży @BNPParibas_PL @UOKiKgovPL @SantanderBankPL @spoldzielnia

To pierwsza tego typu współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych i kolejna pro-kliencka inicjatywa ANG Spółdzielnia. Co roku firma organizuje bowiem dużą konferencję Nienieodpowiedzialni, na której mówi się przede wszystkim o etyce, odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialnej sprzedaży.

W służbie społeczeństwu

Jednym z największych wyzwań branży finansowej i całego biznesu jest odpowiedzialna sprzedaż – taka, dzięki której klient otrzymuje za godziwą cenę produkt, którego naprawdę potrzebuje, który rozumie i na który go stać. Instytucje finansowe mają szczególnie wrażliwą rolę w naszym życiu, dlatego musimy w sposób szczególny dbać o dobro klienta – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu ANG Spółdzielnia.

Celami, które przyświecały inicjatorom Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży są przede wszystkim zwiększanie pozytywnego wpływu branży finansowej na otoczenie i budowanie relacji z konsumentami i biznesem w sposób, dzięki któremu będą mogli lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce.

W interesie banków powinna być także edukacja społeczeństwa o finansach i produktach bankowych. Ważne jest też przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia.

Cieszymy się, że jesteśmy jednym z inicjatorów pierwszej takiej współpracy firm na polskim rynku finansowym – podkreśla Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Zyski, ale nie kosztem zaufania

Samoregulacje zawarte w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży obejmują podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych na rynku w relacji z klientem, uczciwy dialog biznesu z konsumentami, edukację biznesu i klientów indywidualnych oraz zwiększanie zaufania do całej branży, poprawę jej wizerunku.

Będą stanowić także źródło wiedzy na temat najwyższych standardów w finansach.

Branża finansowa, w tym banki, jak każdy inny biznes, powinna generować zyski oraz przynosić swoim akcjonariuszom i inwestorom rynkowo atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału. Zyski te nie mogą jednak być osiągane kosztem nadużycia zaufania klientów – dodaje Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Sygnatariuszem deklaracji może zostać każda instytucja finansowa, z wyjątkiem tych, wobec których KNF, UOKiK lub inny ustawowo upoważniony podmiot wydał ostrzeżenie.

Klienci oczekują uczciwości

Rynek usług finansowych jest dla konsumentów skomplikowany i trudny. Wielostronicowe umowy, skomplikowane wyliczenia i szybko zmieniające się produkty, często coraz bardziej złożone, powodują, że klienci instytucji finansowych oczekują od nich szczególnej uczciwości i odpowiedzialności.

Federacja Konsumentów z zadowoleniem przyjęła chęć stworzenia inicjatywy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży i postanowiliśmy tę inicjatywę wesprzeć – mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na temat zasad zawartych w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnasprzedaz.pl

Źródło: aleBank.pl