Statystyki systemów rozliczeniowych KIR S.A. w styczniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.01.400x233W styczniu br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. rozliczyła w systemie ELIXIR® blisko 129 mln transakcji, o łącznej wartości przekraczającej 329 mld zł, a w systemie EuroELIXIR 1,11 mln transakcji, o łącznej wartości 6,36 mld euro. Charakterystyczny dla stycznia spadek liczby i wartości realizowanych zleceń, w stosunku do grudnia, jest w obu tych systemach utrzymującą się tendencją. Stale rośnie natomiast liczba i wartość przelewów natychmiastowych - miniony miesiąc był pod tym względem najlepszy od początku funkcjonowania systemu Express ELIXIR.

– Analizując statystyki systemów rozliczeniowych, zauważamy powiązanie liczby zlecanych transakcji z koniunkturą gospodarczą – zwykle w grudniu notowany jest wzrost podstawowych wskaźników gospodarczych i jest to także miesiąc, w którym Izba przetwarza więcej przelewów – mówi Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

W styczniu br. klienci banków zlecili za pośrednictwem systemu ELIXIR® o ponad 8 mln transakcji mniej niż w grudniu 2013 r., ale z kolei było ich o ponad 3,3 mln więcej niż w styczniu 2013 r. Warto także zauważyć, że dokładnie 10 lat temu, w styczniu 2004 r., w systemie ELIXIR® rozliczonych zostało „zaledwie” 47 milionów transakcji, a więc było ich prawie trzykrotnie mniej niż obecnie. Wartościowo wzrost rok do roku wyniósł ponad 8 mld zł – z prawie 321 mld zł rok temu do 329 mld zł w styczniu 2014 r. Dekadę wcześniej styczniowa wartość wszystkich rozliczonych przez KIR S.A. przelewów krajowych przekroczyła 147 mld zł i była ponad dwa razy niższa niż obecnie.

Dniem rekordowym pod względem liczby zleceń przetworzonych w systemie ELIXIR® był poniedziałek, 13 stycznia. Tego dnia KIR S.A. rozliczyła 9,3 mln transakcji, o łącznej wartości prawie 16 mld zł.

Liczba transakcji przetworzonych w systemie EuroELIXIR w styczniu 2014 r. wyniosła 1,11 mln (w grudniu ub.r. – 1,17 mln), przewyższając dane ze stycznia ubiegłego roku o ponad 232 tys. Porównując rok do roku, wartość tych transakcji była także wyższa – o blisko 1,7 mld euro – i wyniosła 6,36 mld euro (w grudniu ub.r.  – 7,1 mld euro).

W styczniu br. za pośrednictwem systemu Express ELIXIR klienci banków zrealizowali ponad 39 tys. przelewów natychmiastowych. Tym samym, w stosunku do danych ze stycznia 2013 r., w statystykach systemu odnotowano blisko dwukrotny wzrost liczby zlecanych transakcji. Wartość przelewów natychmiastowych przetworzonych w styczniu przez KIR S.A. przekroczyła 247 mln zł.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.