Startuje II edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 15 tys. zł.

knf.01.356x142Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac doktorskich, którym nadano stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych w terminie 1 stycznia - 31 grudnia 2012 roku.

Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze najlepszą na podstawie przyjętych kryteriów: poziomu merytorycznego, przydatności pracy i jej wyników dla nauki i praktyki, pogłębionej analizy zjawisk związanych z rynkiem finansowym czy oryginalności. W ocenie uwzględnione zostaną także zastosowane metody badawcze, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu i dobór źródeł.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma przyznawaną przez Kapitułę Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł brutto. Prace będą przyjmowane do 15 sierpnia 2013 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w październiku 2013 roku. Dokładna data uroczystości zostanie ogłoszona w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_praca_doktorska.html

Maciej Krzysztoszek
Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego