Stanisław Sołtysiński

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Citi Handlowy

Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński od 2000 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA.

Jednocześnie zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji).

Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej „Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak” Doradcy Prawni.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy