Standardy kwalifikacyjne ZBP: Niech skorupka za młodu wiedzą nasiąknie…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.logo.04.a.150xW Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się 39. uroczystość wręczenia certyfikatów Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Patronat medialny
„Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Związek Banków Polskich nadał 43 osobom stopień Samodzielnego Pracownika Bankowego oraz 259 osobom tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Aby uzyskać certyfikat, adepci bankowości odbyli szkolenie i zdali egzamin przed komisją kwalifikacyjną.

Certyfikaty poświadczające uzyskanie stopni zawodowych wręczali Włodzimierz Grudziński – przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych oraz Andrzej Wolski – dyrektor generalny ZBP.

Kursy przygotowujące prowadzą instytucje akredytowane przy ZBP, kandydat winien posiadać doświadczenie pracy w banku lub w innej instytucji finansowej. Do otrzymania niższego stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego wystarczy dyplom ukończenia studiów na kierunku finanse, bankowość lub rachunkowość oraz roczny staż pracy. Uczestnikami systemu standardów są wszystkie trzy zrzeszenia banków spółdzielczych oraz 28 banków komercyjnych i 13 szkół, które podpisały z ZBP umowę prowadzenia szkoleń oraz organizacji egzaminów. W programie specjalny status ma Narodowy Bank Polski.

„Standardy Kwalifikacyjne” to zatwierdzony przez zarząd ZBP opis wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, który może stanowić w bankach pomocne narzędzie w polityce rekrutacyjnej oraz zarządzania kadrami.

Więcej: www.zbp.pl, zakładka „Standardy Kwalifikacyjne”.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI