Sprawozdania: Rada Programowa Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Spotkanie Rady Programowej Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" odbyło się w dniu 13 stycznia 2013 roku w Klubie Bankowca.

Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Programowej, dr hab. Zbigniew Krysiak, który podkreślił fakt, iż rocznica 10 lat ukazywania się czasopisma jest okazją do omówienia na posiedzeniu Rady kierunków ewentualnych zmian w dalszym rozwoju „Finansowania Nieruchomości”.

Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, wydawcy Kwartalnika, witając zebranych, w imieniu Prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza i własnym, przekazał gratulacje z okazji 10-lecia „FN” i podkreślił, jak wielką rangę dla kształtu czasopisma ma Rada Programowa Kwartalnika ze względu na osoby w niej zasiadające. Podziękował zgromadzonym za zaangażowanie i zwrócił uwagę na istotną rolę rynku nieruchomości dla gospodarki narodowej.

Wzięli w nim udział:

dr hab. Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady, Szkoła Główna Handlowa

oraz jej członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bryx
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Leszek Pawłowicz
Gdańska Akademia Bankowa

prof. dr hab. Jacek Łaszek
Doradca Prezesa NBP oraz Szkoła Główna Handlowa

dr Jacek Furga Prezes
CPBiI ZBP, przewodniczący KdFN ZBP, szef Systemu AMRON

dr Zbigniew Wierzbicki
DEVOTEAM Center of Excellence S.A.

Tomasz Ciodyk
Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych

Andrzej Wolski,
CPBiI ZBP

a także:

dr Mieczysław Groszek
Wiceprezes Związku Banków Polskich

dr Przemysław Barbrich
Związek Banków Polskich

Bożenna Chlabicz
„Finansowanie Nieruchomości”.

Dr Jacek Furga wskazał, że w 2014 r. poziom finansowania nieruchomości mieszkaniowych przez sektor bankowy był najniższy od 7 lat, co potwierdza tezę o wyczerpywaniu się możliwości finansowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego w dotychczasowej formule, opartej wyłącznie na komercyjnym kredycie hipotecznych. Konieczne jest zdefiniowanie długoterminowych rozwiązań systemowych, w miejsce dotychczas realizowanych „interwencyjnych” krótkoterminowych programów mieszkaniowych typu Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych. Konieczne jest stworzenie jasnej, długoterminowej perspektywy, w rozwiązaniach podatkowych, przepisach regulujących najem mieszkań, regulujących zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych, jeśli chcemy, by na tym rynku nastąpiły pozytywne zmiany. W tym kontekście wskazał na konieczność prezentowania i promowania na łamach czasopisma ogólnych, ale znaczących haseł dotyczących:

 • roli budownictwa w gospodarce narodowej
 • bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości, zarówno po stronie produktów finansowych, jak i pułapek prawnych oraz aspektów związanych z transakcjami
 • nieruchomości jako źródła kapitału
 • systemów finansowania.

Otwierając dyskusję, dr Zbigniew Krysiak poprosił o opinie i propozycje na temat poszerzenia roli Kwartalnika. Jednym z dyskutowanych od dawna problemów jest kwestia, czy celem ma być przekształcenie pisma w wydawnictwo stricte naukowe, punktowane, zawierające recenzowane artykuły. Jakie są tego wady i zalety.

Prof. Małgorzata Zaleska zauważyła, że fundamentalne pytanie brzmi: jaki jest cel wydawania czasopisma. Trudne do pogodzenia jest uczestniczenie czasopisma w bieżącej dyskusji na temat rozwoju rynku nieruchomości, w tym komentowanie pojawiających się rozwiązań i nadawanie pewnego tonu dyskusji, z jednoczesnym tworzeniem czasopisma o charakterze naukowym, co wymaga przygotowania i publikowania innego typu artykułów. Artykuły naukowe muszą być inne, dłuższe, mieć dwóch recenzentów i spełniać szereg mniej lub bardziej dyskusyjnych kryteriów. Kolejne pytanie postawione przez prof. Zaleską brzmiało: kto ma być głównym odbiorcą czasopisma? Odpowiedź na nie powinna decydować o jego profilu. Wśród tematów podejmowanych na łamach, warto uwzględnić:

 • rozwój rynku mieszkań na wynajem w Polsce
 • ochronę i edukację kredytobiorców.

Prof. Jacek Łaszek potwierdził wagę problemu mieszkań na wynajem, ale przede wszystkim pogratulował Związkowi Banków Polskich znakomitej, dalekowzrocznej inicjatywy sprzed kilku lat, dotyczącej wydawania „FN”. Obserwowany jest obecnie renesans problemów związanych z nieruchomościami i ich finansowaniem. Nieruchomości są „na fali” i stąd pytanie, jak wykorzystać tę światową koniunkturę i podnieść na wyższy poziom nasz periodyk. Ważną kwestią jest polityka mieszkaniowa państwa – można o tym dyskutować, przedstawiać koncepcje, propozycje. Druga sprawa to badania tego rynku.

I na świecie, i w Polsce prowadzonych jest wiele ciekawych badań, ale żeby je pozyskać, potrzebna jest punktacja wydawnictwa. Pierwsza koncepcja Kwartalnika kłóci się z drugą. Młoda kadra naukowa publikuje tam, gdzie może uzyskać punkty. Trzecim zjawiskiem jest lobbing, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI