Sprawdź zakres ubezpieczenia szkolnego

Sprawdź zakres ubezpieczenia szkolnego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Początek roku szkolnego to nie tylko intensywny czas dla uczniów i nauczycieli, ale również dla rodziców, którzy we wrześniu dopełniają formalności związanych z edukacją dzieci. W kręgu ich zainteresowania pojawia się także odpowiednie ubezpieczenie, które obejmie ochroną najmłodszych. Co roku na terenie szkół i placówek oświatowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Dyrektorzy szkół zachęcają do zakupu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W interesie rodziców leży to, by przed podpisaniem umowy sprawdzić zakres oraz sumę ubezpieczenia.

Polisy szkolne zazwyczaj zawierane są w formie ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenia te są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Warto wiedzieć, że dzieci mogą być objęte ochroną finansową u dowolnego ubezpieczyciela, niekoniecznie u tego wybranego przez placówkę oświatową. Przed podpisaniem umowy rodzice powinni zostać poinformowani o zakresie ochrony oraz wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń przedstawiają w swojej ofercie szeroki zakres propozycji, także w obszarze wyboru sum ubezpieczenia. Każdy rodzic czy opiekun może wybrać taką ofertę, która odpowie na jego potrzeby.

Co zawiera ubezpieczenie? 

Ubezpieczenia grupowe są to produkty wystandaryzowane i dostosowane do kieszeni praktycznie każdego klienta. Podstawowy zakres obejmuje zazwyczaj wszelkiego rodzaju złamania, zwichnięcia, poparzenia, odmrożenia oraz zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, czy świadczenie wypłacane w razie śmierci ubezpieczonego.

Jeżeli zależy nam na świadczeniach niestandardowych lub wyższej sumie ubezpieczenia (ale również za wyższą składkę), warto zastanowić się nad indywidualnym ubezpieczeniem dla dziecka. Zakres ochrony może być w nim rozszerzony, a suma ubezpieczenia powiększona w zależności od potrzeb (np. form aktywności) dziecka i możliwości finansowych rodziców. Ubezpieczyciele w ramach polis NNW, również w ubezpieczeniach grupowych, poza wypłatami odszkodowania oferują dodatkowe świadczenia. Często należą do nich np. pokrycie kosztów prywatnych lekcji, gdy dziecko nie może chodzić do szkoły, pieniądze za każdy dzień niezdolności do nauki czy pobytu w szpitalu. Polisa pokryje niekiedy koszty związane z zakupem leków czy rehabilitacji.

ubezpiecznie.nnw.dzieci.mlodziez.piu.850x

– Rodzaj i zakres ochrony jest opisany w dokumentach umowy i materiałach informacyjnych. Od niego zależny jest proces likwidacji. Czym innym będzie ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli faktycznej niepełnosprawności, a czym innym z góry ustalone świadczenia za sam fakt doznania konkretnego urazu – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Pamiętajmy,  że trwały uszczerbek ustalany jest przez lekarzy orzeczników na podstawie badania poszkodowanego po zakończonym leczeniu i rehabilitacji lub zapoznaniu się z pełną dokumentacją medyczną sprzed i po wypadku.

W ubezpieczeniu szkolnym najczęściej stosuje się tabele z wyliczonymi skutkami wypadku. Nie są one oceną trwałego uszczerbku na zdrowiu, lecz jednorazowym świadczeniem z umówioną wysokością świadczenia za dany uraz.  Dlatego przed zakupem ubezpieczenia warto dowiedzieć się, ile konkretnie pieniędzy otrzymamy, kiedy dziecko np. złamie nogę oraz kiedy nastąpi wypłata, tj. w trakcie, czy dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Zapytajmy również o wypłatę za leczenie, rehabilitację czy pobyt dziecka w szpitalu.

Pamiętajmy, że wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia. Atrakcyjne ceny mogą oznaczać w konsekwencji niskie kwoty wypłat świadczeń. Dlatego kupując ubezpieczenie, trzeba pamiętać, że zarówno zakres, jak i wysokość świadczenia ma bezpośrednie przełożenie na cenę.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie szkolne obowiązuje nie tylko na terenie placówki oświatowej. Obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia powstałe w trakcie obowiązywania umowy na terenie Polski, choć można je rozszerzyć o inne kraje. Zazwyczaj trwa 12 miesięcy, niezależnie od tego gdzie doszło do zdarzenia – w szkole, domu, czy na wycieczce lub wakacyjnych koloniach. – Przed nabyciem ubezpieczenia szkolnego należy dokładnie przestudiować też wszystkie wyłączenia – dodaje Dorota M. Fal – Warto też zapoznać się z informacjami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu, na podstawie, których wyliczane jest odszkodowanie.

PIU