Spowolnienie gospodarcze było kontynuowane również w IV kwartale

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gomulka.stanislaw.04.150xDzisiaj GUS podał swój szacunek wstępny PKB w 2012 r.  Ta informacja oraz podane dotąd dane za pierwsze 3 kwartały pozwalają na policzenie wyników w IV kw., (sam GUS tych wyników nie podał). Wyniki za IV kw. są bardzo ważne, bo pokazują, że spowolnienie gospodarcze obserwowane w pierwszych trzech kwartałach było kontynuowane także w ostatnim kwartale 2012 r. Dla oceny sytuacji gospodarczej ważna  jest   także  szybkość   tego  spowolnienia  oraz   rola  spadającego  popytu krajowego w tym spowolnieniu.

Oto podstawowe dane w ujęciu kwartalnym i rocznym (tempa wzrostu w procentach w relacji rok do roku; w przypadku eksportu  netto to różnica między wzrostem PKB, a wzrostem popytu krajowego):

130130.gomulka.550x

Te dane wskazują na kontynuację spowolnienia w IV kw., chociaż spowolnienia w tempie umiarkowanym. W rezultacie jesteśmy na etapie stagnacji, czyli w czymś pośrednim między (umiarkowanym) wzrostem a recesją. Silne wyhamowanie importu spowodowało, że eksport netto podtrzymuje popyt globalny i wzrost PKB w obszarze między 0 a 1 %.

Podzielam ocenę ministra finansów, że „dynamika PKB będzie się pogarszała w I i II kwartale br.”. Trudno w tej chwili przesądzać, jak znaczne będzie to pogorszenie. Pojawiła się też opinia, że trend spadkowy odwróci się w drugiej połowie roku. Być może, chociaż nie musi to jeszcze oznaczać powrotu do wzrostu w relacji rok do roku.

Prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC