Spółdzielczość: Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych jako fundament efektywnego modelu biznesowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.09.foto.062.a.267xTe słowa wygłoszone przez francuskiego ekonomistę sto lat temu do dziś nie straciły na aktualności i znaczeniu. W ten sposób francuski lider ruchu spółdzielczego - chcąc podkreślić odrębność spółdzielni od spółki kapitałowej - nawiązywał do zasad, opracowanych przez pionierów spółdzielczych z Rochdale koło Manchesteru. Maria Dąbrowska - polska pisarka - mówiła natomiast: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym, co odjąć miłości uduchowienie. Charles Gide, Maria Dąbrowska oraz wielu innych intelektualistów wiedziało, że w rodzącej się gospodarce rynkowej niezbędne są także przedsiębiorstwa nie nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku i gromadzenie bogactwa dla samego siebie.

Alfred Domagalski

Dziś dobrze wiadomo, że wartość i bogactwo rynku tkwi w jego różnorodności, w tym, że obok siebie funkcjonują podmioty gospodarcze o różnym statusie prawnym, różnej strukturze własności, a także odmiennych celach prowadzonej działalności

Wielką rolę w tym zakresie odgrywa system spółdzielczy jako forma wspólnotowej przedsiębiorczości, oparta na zasadach samopomocy, solidarności, współpracy i odpowiedzialności. Potwierdza to długa, piękna i wielce użyteczna tradycja polska i światowa. To dziś także jeden ze współczesnych i nowoczesnych paradygmatów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Walory systemu spółdzielczego Problem bowiem stabilnego i zrównoważonego rozwoju leży w przyjętym modelu biznesowym opartym na uznawanym powszechnie i trwałym systemie wartości, według którego postępujemy. Demokracja, tak polityczna jak i gospodarcza, bez wartości prowadzi na manowce. Najlepsze przepisy prawne nie zastąpią naszych przekonań, zachowań i postaw. Mogliśmy się przekonać o tym po ujawnieniu się ostatniego kryzysu. Odejście od tradycyjnego systemu wartości, stanowiącego gwarancję ładu społeczno-gospodarczego, okazało się strategią zawodną i niebezpieczną.

Kryzys ten znacznie wyraźniej uwidocznił walory systemu spółdzielczego, niosącego ze sobą większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. We współczesnej gospodarce rynkowej, w sytuacji coraz częściej powtarzających się kryzysów, jest coraz większa konieczność rozwoju działalności nakierowanej na potrzeby ludzi, którzy korzystają z własnych usług, niż tych, którzy inwestują swój kapitał w ryzykowne przedsięwzięcia. W rzeczywistości spółdzielnie dywersyfikują system gospodarczy, wzbogacają rynek, wspomagają jego zrównoważone funkcjonowanie, optymalizują nasze postępowanie.

Dobrym przykładem są tu rynki finansowe, które dały świadectwo braku odpowiedzialności, wyrachowania, chciwości i prywaty.

Bankowość spółdzielcza, właśnie z uwagi na wartości i zasady, nie tworzy ryzykownych instrumentów pochodnych, nie spekuluje pieniędzmi swoich klientów na rynkach finansowych, nie generuje pustego pieniądza, bowiem najważniejszym kapitałem tego systemu jest człowiek. Spółdzielczość, w tym bankowa, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI