S&P Global Ratings o polskiej gospodarce i kredytach frankowych

S&P Global Ratings  o polskiej gospodarce i kredytach frankowych
Witold Gadomski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy S&P Global Ratings uważają, że radykalne, jednorazowe anulowanie umów hipotecznych na franki szwajcarskie bez rekompensaty za przyznany kapitał, jest stosunkowo mało prawdopodobne, pisze Witold Gadomski.

Opublikowany został kolejny raport analityczny dotyczący Polski, przygotowany przez zespół S&P Global Ratings.

Nie wiadomo jaka jest długoterminowa polityka polskiego rządu

Raport ocenia optymistycznie krótkoterminowe perspektywy polskiej gospodarki, ale zauważa, że trudno przewidzieć długoterminową politykę rządu, a niekorzystne zmiany demograficzne mogą stworzyć wiele problemów.

Negatywne skutki pandemii COVID-19 przerwały  okres wzrostu gospodarczego w Polsce, a całoroczny PKB w 2020 roku spadł o 2,7%. Mimo to wyniki gospodarcze kraju okazały się lepsze niż oczekiwano.

Spadek produkcji był jednym z najłagodniejszych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Relatywnie dobry stan gospodarki wynika ze zdywersyfikowania bazy eksportowej Polski, która jest mniej zależna od sektora motoryzacyjnego i turystycznego.

W dodatku znaczna pomoc rządu  dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w 2020 r. (ok. 6,5% PKB) ograniczyła szkody dla gospodarki. Rząd ma przestrzeń fiskalną, aby w razie potrzeby utrzymać pewne środki w 2021 roku.

4,4% wzrostu polskiego PKB w 2022 roku

Niemniej  pandemia nadal wpływa na aktywność gospodarczą. Polska stoi obecnie w obliczu trzeciej fali zakażeń COVID-19, a zasięg szczepień jest dość powolny.

Analitycy S&P Global Ratings zakładają, że tempo szczepień wzrośnie, co umożliwi przyspieszenie ożywienia gospodarczego w drugiej połowie 2021 roku. W całym roku wzrost PKB wyniesie 3,4%.

Polska może w latach 2021-2027 otrzymywać z Unii Europejskiej pomoc w wysokości 3,1% -3,2% PKB rocznie

Poprzednia prognoza przewidywała wzrost 3,8%. W 2022  wzrost PKB przyspieszy do 4,4% dzięki dotacjom unijnych i odbiciu gospodarki w całej Europie.

Polska może skorzystać z hojnych transferów UE, w tym z Instrumentu na rzecz odbudowy i odporności (RRF).

Razem ze zwykłymi funduszami strukturalnymi i funduszami spójności UE Polska może w latach 2021-2027 otrzymywać z Unii Europejskiej pomoc w wysokości 3,1% -3,2% PKB rocznie.

Radykalne rozwiązanie kwestii frankowej mało prawdopodobne

Jednak długoterminowe perspektywy Polski są mniej pewne. Zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym, znacząca rola przedsiębiorstw państwowych, słaba aktywność inwestorów prywatnych i niska wydajność pracy będą  ograniczać możliwości wzrostu.

Rozstrzyganie poszczególnych spraw sądowych będzie procesem długotrwałym, a potrzeby bankowe w zakresie rezerw rozłożone będą w dłuższym okresie

Niekonwencjonalne działania rządu w ostatnich latach osłabiły równowagę między instytucjami, co może utrudnić przewidywanie przyszłych polityk. Erozja instytucjonalna wywołała również nieporozumienia z władzami UE.

Na polskim sektorze bankowym, a tym samym na całej gospodarce ciążyć będą sprawy sądowe, związane z kredytami frankowymi. Analitycy S&P Global Ratings uważają, że radykalne, jednorazowe anulowanie umów hipotecznych na franki szwajcarskie bez rekompensaty za przyznany kapitał, jest stosunkowo mało prawdopodobne.

Rozstrzyganie poszczególnych spraw sądowych będzie procesem długotrwałym, a potrzeby bankowe w zakresie rezerw rozłożone będą w dłuższym okresie.

Wskaźniki ekonomiczne

 20202021202220232024
Wzrost PKB-2,73,44,43,02,7
Realny wzrost PKB per capita-2,73,44,53,02,7
Realny wzrost inwestycji-8,42,07,74,64,1
Inwestycje/PKB17,316,917,417,617,7
Stopa bezrobocia3,23,73,53,43,3
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie/PKB1,41,01,01,01,0
Wynik finansów publicznych/PKB-8,5-5,5-3,0-2,9-2,9

Źródło: S&P Global Ratings

Źródło: aleBank.pl