Social media: Media społecznościowe jako sposób komunikacji banku z otoczeniem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.062.a.400xWykorzystywanie mediów społecznościowych jest w odpowiednich okolicznościach szansą dla banków spółdzielczych na budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wartościach, relacjach i więzi z klientami. W ujęciu uniwersalnym dla banku jest istotne, aby być tam, gdzie jego klienci.

Dorota Zielińska

Specyfika banków spółdzielczych, w tym ich regionalny charakter i wpływ społeczny może być atutem podczas tworzenia społeczności internetowych, jednak działać należy z rozwagą i rozmysłem, aby wysiłek włożony w przygotowanie i prowadzenie kampanii w social media nie poszedł w gwizdek. Dlatego warto zastanowić się i zaplanować również mierzalność bankowych działań komunikacyjnych w sieci.

Dorota Zielińska

Doradca burmistrza Góry Kalwarii w zakresie strategii promocyjnej kampanii wyborczej w 2014 r. Obecnie odpowiada za politykę informacyjną oraz kontakty z mediami w samorządzie gminy Góra Kalwaria. Koordynator działań z zakresu CSR oraz PR w mediach społecznościowych. Reprezentant gminy w pracach Rady Programowej forum „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2015”. Prowadzi badania naukowe w obszarze strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych w zakresie konwergencji wielokanałowych usług i produktów bankowych.

 

Żeby zrozumieć znaczenie internetu w procesie komunikacji banku z otoczeniem, należy w pierwszej kolejności prześledzić historię rozwoju technologii cyfrowych i mediów społecznościowych na przestrzeni ostatnich lat. Kluczowe z punktu widzenia tworzenia się społeczeństwa informacyjnego było pojawienie się na początku lat dziewięćdziesiątych systemu informacyjnego „World Wide Web” oraz debiut publicznych usług w internecie. Szeroki dostęp do WWW umożliwił wymianę informacji i interakcję społeczną na innym, niespotykanym dotąd poziomie. Rozpoczęła się era dynamicznego rozwoju aplikacji internetowych, które wspomagały prezentację poglądów, współdzielenie zasobów, budowanie i podtrzymywanie relacji, komunikację i dyskusję w czasie rzeczywistym. W 1994 r. pojawił się pierwszy blog „Justin Links from the Undeground”, sześć lat później światło dziennie ujrzał projekt internetowej, darmowej encyklopedii pn. „Wikipedia”, a cztery lata potem podbój sieci rozpoczął Facebook. W rok po pojawieniu się Facebooka, czyli w 2005 r., rodzi się Youtube – jeden ze światowych gigantów social media. Znaczenie tych aplikacji społecznościowych oraz ich wpływ na kształt dzisiejszego społeczeństwa obrazuje tempo przemian, które zaszły na świecie. Rewolu cja informatyczna umożliwiła transformację, którą określamy mianem globalizacji. Świat stał się „cyfrową wioską”. Szybkość, z jaką przesyłamy i odbieramy dane oraz informacje zmniejszyła dystans między ludźmi na całym świecie. To, co kiedyś zajmowało dni i tygodnie, dziś dzieje się w ciągu kilku sekund. Doceniamy to, gdy przyglądamy się procesom komunikacji. Zniknął problem odległości i czasu. Dzięki komunikatorom możemy rozmawiać, czy prowadzić interesy z dowolnego miejsca, w każdej chwili. Informacja nie podlega tym samym prawom magazynowania i transportu, co towary materialne, w związku z tym możliwa jest jej nieograniczona dystrybucja na całym świecie, przy użyciu odpowiedniego medium. W ostatnim ćwierćwieczu, gwałtowny rozwój nowych mediów spowodował zmiany w sferze społecznej i kulturalnej. W związku z tym, że człowiek jest istotą społeczną i dąży do budowania i umacniania wspólnego obszaru myśli i uczuć w grupie, wybiera takie kanały komunikacji, czyli drogi przekazywania informacji, które wspierają jego pragnienie interakcji. W czasach „cyfrowej wioski”, takim medium stają się często komunikatory, czaty i aplikacje, czyli media społecznościowe, które umożliwiają nadawanie i odbieranie komunikatów. Jesteśmy świadkami narodzin społeczeństwa informacyjnego. Obserwujemy coś więcej niż społeczeństwo, które korzysta z internetu, jest to wpływ rozwijających się mediów społecznych na rozwój internetu. Następuje sprzężenie zwrotne pomiędzy rozwojem narzędzi a rozwojem idei, a sama sieć w życiu społecznym odgrywa znamienną rolę. Jej obecność w życiu codziennym jest znacząca, począwszy od pracy, po kontakty społeczne. Media komunikacyjne towarzyszą człowiekowi na każdym kroku. Przenikanie technologii i internetu do życia codziennego wpływa na sposób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI