Słabnie akcja kredytowa w odniesieniu do PKB

Słabnie akcja kredytowa w odniesieniu do PKB
Fot. stock.adobe.com/Studio Harmony
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcja kredytowa odbudowała się po pandemii, wyhamowuje obecnie po serii podwyżek stóp - napisano w analizie przygotowanej na posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

„Podobnie jak wiele innych państw, Polska gospodarka znajduje się w sytuacji podwyższonej inflacji. Jest to efekt wojny na Ukrainie, silnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych oraz globalnych zaburzeń pandemicznych.

W celu ograniczenia inflacji od ośmiu miesięcy trwa okres stopniowego podwyższania stóp procentowych” – napisano.

Kredyty i PKB

„Nadmierny wzrost akcji kredytowej, która odbudowała się już po szoku wywołanym pandemią COVID-19, hamowany jest przez ten czynnik.

Obserwowany umiarkowany wzrost akcji kredytowej jest niższy od wzrostu PKB, wobec czego, pomimo rozwoju akcji kredytowej w ujęciu absolutnym, obserwujemy jej spadek w odniesieniu do PKB” – dodano.

KSF i jego rola

Komitet Stabilności Finansowej jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki makroostrożnościowej oraz koordynację działań w ramach zarządzania kryzysowego systemem finansowym.

W Komitecie Stabilności Finansowej reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego tj. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: PAP BIZNES, Narodowy Bank Polski / NBP