Skarbiec Holding: 61,1 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2020/2021

Skarbiec Holding: 61,1 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2020/2021
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, odnotował w roku obrotowym 2020/2021 61,1 mln zł zysku netto wobec 29,9 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły w tym czasie do 165,8 mln zł ze 103,3 mln zł - podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w roku obrotowym 2020/2021 wyniosły ok. 82,4 mln zł wobec ok. 63,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego sięgnęły ok. 82,2 mln zł wobec ok. 38,7 mln zł w okresie lipiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Łączna suma aktywów netto

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgnęła na koniec czerwca 2021 r. 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 2,5 mld zł w porównaniu z końcem czerwca 2020 r.

Wymagające otoczenie makroekonomiczne

„Podsumowując minione 12 miesięcy roku obrotowego należy zwrócić uwagę na wymagające otoczenie makroekonomiczne. Niemal cały 2020 r. i pierwsza połowa 2021 stawiały przed gospodarką niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie doszło też do uruchomienia szeregu działań osłonowych wprowadzanych przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów. Miało to duże znaczenia dla szeregu procesów inwestycyjnych” – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Anna Milewska, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Czytaj także: Skarbiec Holding: 4,56 mln zł zysku netto w III kw. roku obrotowego 2020/2021 >>>

Wskazała, że w portfolio Skarbca wyróżniały się m.in. fundusze inwestujące w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny.

Według stanu na koniec czerwca 2021 r. Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.

Źródło: PAP BIZNES