Silne pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w marcu

Silne pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w marcu
Fot. stock.adobe.com/Wrangler
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 11,3 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 39 pkt w marcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 22 pkt proc. i 15,8 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 11 pkt proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, 4,6 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 2,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do marca 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 16 pkt proc.

Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 12,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -31,5.

„Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 22 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 15,8 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 5,9 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 5 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia” – czytamy dalej.

W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 11,3 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej

Dla 64,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, podano również.

„Spośród respondentów deklarujących wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 51,5% określiło go jako umiarkowany, a 12,9% jako znaczny. Dla 35,6% respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi” – czytamy dalej.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 278 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 7-16 marca 2022 r.

Źródło: ISBnews