Siedem dekad aktywnej działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Siedem dekad aktywnej działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Józef Garbacz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Żródło: BS w Leśnicy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku 1947 w Leśnicy powstał Oddział Strzeleckiej Komunalnej Kasy Oszczędności KKO. Natomiast 15 kwietnia 1950 r. odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Gminnej Kasy Spółdzielczej z odpowiedzialnością udziałami. 36 osób podpisało deklaracje przystąpienia do spółdzielni. KKO zostaje przekształcona w Gminną Kasę Spółdzielczą w Leśnicy. Taki był początek 70-letniej historii Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

#BSLeśnica: Uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm stanowią normy postępowania wszystkich pracowników Banku #BankiSpółdzielcze

W okresie swojego istnienia Bank Spółdzielczy w Leśnicy przekształcił się z banku jednooddziałowego w instytucję finansową posiadającą  15 placówek, filii i oddziałów.

W dobie narastającej konkurencji Bank na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia pozycji Banku.

Świadczyć o tym mogą wyniki finansowe, wzrost kapitałów własnych i wielkość portfela kredytowego. Działalność Banku silnie wiąże się z potrzebami miejscowej społeczności.

Oprócz rolników znaczną część klientów stanowią osoby fizyczne, a także małe i średnie firmy oraz jednostki administracji publicznej.

Tradycyjna bankowość

Bank Spółdzielczy w Leśnicy; jako w stu procentach polski bank; stara się spełniać wszystkie potrzeby klientów – od rachunków, poprzez lokaty, aż do kredytów. Okazuje się, że tradycyjna bankowość, nastawiona na stałe relacje z klientem, ma dziś wielu zwolenników.

Bank Spółdzielczy jako instytucja zaufania publicznego poprzez swoją działalność buduje zaufanie klientów oraz kształtuje pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej.

Czytaj także: Ponad 3,5 mld zł wsparcia dla klientów banków spółdzielczych w ramach Tarczy Finansowej PFR

Wysokie standardy etyczne

Uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm stanowią normy postępowania wszystkich pracowników Banku. Wysokie standardy etyki zawodowej wynikają z misji Banku: „Naszą dumą są nasi klienci, dumą naszych klientów jest nasz bank”.

I zostało to w tym roku docenione przez Opolską Izbę Samorządowców.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 dla Banku Spółdzielczego w Leśnicy

15 stycznia 2020 r. w Filharmonii Opolskiej miała miejsce XX gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Opolska Izba Gospodarcza przyznała nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców oraz osób zasłużonych dla regionu.

Czytaj także: Na technologii nie można oszczędzać, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Platynowy Laur w kategorii „Doskonała Załoga” otrzymał Bank Spółdzielczy w Leśnicy. To wielkie wyróżnienie, wspaniałe przeżycie oraz nobilitacja zwłaszcza, że dotyczy całego zespołu, wszystkich pracowników z 15 placówek jakie Bank posiada. Nagrodę odebrały przedstawicielki załogi – Monika Malik z Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich oraz Agnieszka Janiszewska-Chaj z Oddziału w Leśnicy.

Platynowy Laur w kategorii „Doskonała Załoga” dla BS w Leśnicy. Nagrodę odebrały:  Monika Malik z Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich oraz Agnieszka Janiszewska-Chaj z Oddziału w Leśnicy.
Platynowy Laur w kategorii „Doskonała Załoga” dla BS w Leśnicy. Nagrodę odebrały: Monika Malik z Oddziału Banku w Strzelcach Opolskich oraz Agnieszka Janiszewska-Chaj z Oddziału w Leśnicy. Źródło: BS w Leśnicy

70 lat w służbie społeczności lokalnej

Z okazji obchodzonego w tym roku 70-lecia Józef Garbacz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy wygłosił 5 czerwca 2020 roku wykład historyczny o działalności Banku, jednego z większych banków spółdzielczych działających obecnie na Opolszczyźnie:

„70 lat w służbie społeczności lokalnej”.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Leśnicy