Sektor IT w Polsce: przede wszystkim rosną płace specjalistów

Sektor IT w Polsce: przede wszystkim rosną płace specjalistów
Fot. stock.adobe.com / Sutthiphong
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku wynika, że średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r.

Na początku 2023 r. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) średni poziom inflacji konsumenckiej w Polsce wyniesie w 2023 roku 11,9%. Przewidywania inflacyjne w zestawieniu z predykcjami ekspertów świadczą o tym, że podwyżki w branży IT nie zrównoważą ogólnego wzrostu cen. Zdaniem SoDA to chwilowe spowolnienie.

– W perspektywie długofalowej spodziewamy się, że rodzima branża nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Luka kadrowa wciąż jest aktualna, a rynek potrzebuje do pracy konkretnych specjalistów – komentuje Bartosz Majewski, prezes SoDA, i CEO Codibly.

Wzrost poziomu wynagrodzeń – największy dla specjalistów IT

Spośród firm przebadanych przez Valueships i SoDA, 50 proc. deklarowało, że w lutym 2023 r. wynagrodzenia pracowników w ich firmach wzrosły. Podwyżki te były efektem dobrej koniunktury w 2022 r. i odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie na usługi IT. Największy, 13-proc. wzrost dotyczył osób na stanowiskach specjalistycznych IT.

W dalszej kolejności miał związek z pracującymi w działach wsparcia (m.in. w HR, finansach, marketingu czy obsłudze biura) – średnio o 6 proc. Na stanowiskach kierowniczych IT średniego szczebla wzrosty wyniosły 8 proc. Natomiast na dyrektorskich i kadry zarządzającej – 6 proc.

W porównaniu z „Badaniem płacowym SoDA” z 2022 r., w tegorocznej edycji raportu przeciętne wynagrodzenie specjalisty IT na poziomie regular (2-5 lat) wzrosło o 6 proc. w przypadku B2B i wyniosło 16 612 zł netto* (kwota na fakturze VAT) oraz o 12 proc. w kontekście umowy o pracę, osiągając poziom 11 427 zł brutto.

Pensje nie będą tak rosły, jak przewidywano na początku 2023 r.

– Analizując raport płacowy SoDA dla branży IT, warto zwrócić uwagę na kwestię inflacji oraz ogólnego spowolnienia w branży. Widać, w jaki sposób słabsza koniunktura gospodarcza na świecie znajduje obecnie odzwierciedlenie w wynagrodzeniach.

Wpływ na sytuację rodzimych firm ma również bardzo dynamicznie zmieniający się kurs walut (szczególnie euro i dolara). Jest to o tyle istotne, ponieważ firmy członkowskie, zrzeszone w SoDA, eksportują najczęściej swoje główne usługi zagranicę. Muszą zatem uwzględniać ten aspekt w swoich politykach płacowych – dodaje Bartosz Majewski.

Czytaj także: IT@BANK 2022: informatycy w centrum uwagi banków

W lutym 2023 r. firmy deklarowały dalszy wzrost płac

– Raport wskazuje na wzrost wynagrodzeń na niektórych stanowiskach. Jest to pozytywna informacja, która odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych obszarach oraz konkurencyjność rynku.

Wzrost płac na wybranych stanowiskach świadczy o tym, że inwestycje w rozwój umiejętności i zdobycie wiedzy przynoszą realne korzyści dla pracowników. Widzimy jednak, że nastroje sprzyjające podwyżkom znacznie się w ostatnim czasie ochłodziły – komentuje Przemek Mikus, członek zarządu SoDA i COO Liki Mobile Solutions.

– Badanie Płacowe 2023 adresuje pewne ograniczenia dotyczące podwyżek płac. Wzrosty te będą przede wszystkim jednocyfrowe, oscylujące w przedziale od 5 do maksymalnie 10 procent. Warto jednak zaznaczyć, że nie na każdych stanowiskach.

Ograniczenie podwyżek jest efektem dynamicznych wzrostów płac, które miały miejsce w ostatnich 2-3 latach. Naszym zdaniem, w obecnej chwili następuje moment normalizacji rynkowej – mówi Paweł Pustelnik, członek zarządu SoDA oraz dyrektor zarządzający w Future Processing S.A.

Większość firm IT płaci przynajmniej na poziomie średniej rynkowej

Blisko 2/3 organizacji biorących udział w badaniu SoDA (63 proc. w przypadku umowy o pracę) oraz ponad połowa (55 proc. w przypadku B2B) wypłaca swoim pracownikom i współpracownikom wynagrodzenie na poziomie stawek rynkowych lub ich powyżej.

W przypadku umów B2B, kwota na fakturze 42 proc. osób jest zbliżona do średniej rynkowej, a 13 proc. otrzymuje wynagrodzenie powyżej tego poziomu. 

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – zarobki 35 proc. pracowników są zbliżone do stawki rynkowej, ale aż 28 proc. osób pobiera wyższe wynagrodzenie niż wynosi średnia dla firm ujętych w raporcie.

– Odnotowany w badaniu płacowym wzrost wynagrodzeń rok do roku był rezultatem wysokiego zapotrzebowania na usługi IT w pierwszych kwartałach 2022. Kilka miesięcy po zakończeniu badania widzimy, iż globalny kryzys gospodarczy i zmniejszenie tempa wzrostu popytu na nasze usługi, wpływają hamująco na perspektywę zmiany poziomu wynagrodzeń.

Przygotowanie się na trudności związane z aktualną sytuacją makroekonomiczną np. poprzez zwiększanie „ławeczki” z pewnością skłania pracodawców IT do rozsądnego planowania kosztów, nie tylko w zakresie płac – mówi Konrad Weiske, członek zarządu SoDA oraz CEO Spyrosoft.

Ciekawie wygląda również kwestia poziomu wynagrodzeń ze względu na wielkość zatrudniającego podmiotu. W przypadku umów B2B najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczy firm, dla których pracuje ponad 400 osób – 21 193 zł netto oraz zatrudniających między 51 a 100 osób – 19 428 zł netto. Najniższa natomiast w podmiotach z grupy 1-50 pracowników – 16 500 zł netto. 

W przypadku umów o pracę, najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano wśród firm, w których pracuje ponad 400 osób – wynosi ona 12 308 zł brutto. Co ciekawe, najmniejsze spółki (1-50 pracowników) w tym przypadku plasują się w połowie stawki – z medianą na poziomie 10 532 zł brutto. Pokazuje to, że wcale nie płacą w swojej kategorii najmniej na rynku.

Czytaj także: Specjaliści od cyberbezpieczeństwa pilnie poszukiwani w całej Europie

Wynagrodzenia w podziale na specjalizacje

Z „Raportu Płacowego 2023” SoDA wynika, że na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące na stanowiskach DevOps Engineer i Cloud Engineer.

W przypadku umów B2B (kwoty podawane netto) średnia miesięczna stawka specjalisty na poziomie regular wynosi 18 504 zł, a w przypadku seniorów (+5 lat) 23 956 zł.

Kolejne dwie specjalizacje najbardziej cenione na rynku to Business Analyst i Software Developer. W pierwszym przypadku specjaliści ze średnim doświadczeniem zarabiają przeciętnie 16 485 zł, a seniorzy 20 195 zł.

Z kolei programiści mogą liczyć przeciętnie na 15 743 zł w przypadku poziomu regular i 20 879 zł w przypadku seniorów.

Niżej uplasowali się kolejno Project managerowie, specjaliści od Quality Assurance i UX/UI Designerzy. Przedział zarobków w przypadku osób ze średnim doświadczeniem wynosi od ponad 11 000 do 14 500 zł, a w przypadku seniorów od ok. 15 500 do 18 000 zł. 

Podobnie wygląda rozkład wynagrodzeń w podziale na specjalizacje wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (stawki podawane brutto)*.

Jednak kwoty te są proporcjonalnie niższe. Dla przykładu średnie wynagrodzenie seniorów DevOps i Cloud wynosi 17 350 zł, a Software Developerów – 15 734 zł.

– Stawki w branży IT są wypadkową praw podaży i popytu, na które dodatkowo wpływają trendy rynkowe i technologiczne. Obecnie nie ma praktycznie projektu, który nie byłby realizowany bez wykorzystania rozwiązań chmurowych. Nie dziwi zatem, że na szczycie piramidy wynagrodzeń znaleźli się specjaliści ds. DevOps i cloud computingu.

W przypadku wynagrodzeń programistów – oprócz doświadczenia – ogromny wpływ na wysokość stawek ma specjalizacja technologiczna.

Nadal najmocniejszą kartę przetargową mają firmy, które – poza wysokim wynagrodzeniem – mogą zaoferować realizację ciekawych, rozwojowych projektów. Podsumowując, w tym przypadku: „Cash isn’t king” – wyjaśnia Piotr Subko, Human Resources Manager w MakoLab.

Czytaj także: IT@BANK 2022: w poszukiwaniu strategicznych rozwiązań IT

***

Raport Płacowy 2023 został opracowany przez firmę Valueship na zlecenie SoDA w lutym 2023 na bazie ankiety CAWI na próbie 103 przedstawicieli firm zrzeszonych w SoDA oraz danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich SoDA.

Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat struktury zatrudnienia, rotacji oraz postrzeganego (realnego, a nie deklarowanego) poziomu zarobków w polskich firmach IT, zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).

* Stawki pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę są podawane brutto, natomiast osób świadczących obowiązki na kontraktach B2B – netto.

Źródło: Software Development Association Poland / SoDA