Sektor banków spółdzielczych w analizie UKNF: Portfele zrzeszeń płynność pod nadzorem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.013.400xBanki zrzeszające nie są w stanie wypełnić minimum dla unijnej normy płynności krótkoterminowej LCR bez wdrożenia systemu ochrony instytucjonalnej IPS, który zmniejszy odpływ depozytów banków spółdzielczych - podaje raport UKNF.

Urząd KNF wskazuje, że banki spółdzielcze będą zobligowane utrzymywać małą pulę aktywów płynnych, dlatego niezbędne jest utworzenie w zrzeszeniach tzw. minimum depozytowych, które zapewnią bankom zrzeszających stabilność operacyjną. Odpowiednie oprocentowanie minimum depozytowego może również pośrednio przyczynić się do redukcji nadpłynności w części banków spółdzielczych, zmniejszenia związanych z tym kosztów i poprawy efektywności całego sektora.

Giełda depozytów

Zdaniem nadzoru w wyniku wdrożenia minimum depozytowego, zakładającego np. blokadę lokat na rok, niewielka część banków spółdzielczych może nie wywiązać się z obowiązku utrzymania minimalnego poziomu krótkoterminowych miar płynności, gdyż lokaty długoterminowe w odróżnieniu od lokat z terminem poniżej 30 dni nie mogą wchodzić w skład podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności. Oznaczałoby to, że, starając się dopasować do nowych standardów, część banków spółdzielczych naruszy obecne normy. UKNF rozważa więc zastosowanie 100-proc. minimum dla wskaźnika LCR od początku jego obowiązywania, co pozwoli wyłączyć te banki z konieczności sprawozdawania i utrzymywania krótkoterminowych miar płynności.

Z raportu wynika, że w bankach spółdzielczych utrzymuje się wysoka i kosztowna nadpłynność z powodu szybkiego przyrostu depozytów, zwłaszcza sektora niefinansowego – jest to skutek wysokiego ich oprocentowania, braku mechanizmu alokacji kapitału i limitowania depozytów wewnątrz zrzeszeń. W zrzeszeniu BPS S.A. od kilku miesięcy funkcjonuje tzw. giełda depozytowa, na której banki zrzeszone mogą pożyczać środki oraz je deponować. Warunkiem ulokowania środków na giełdzie Grupy BPS jest zobowiązanie się banku do niewycofywania ich przed określonym terminem. Banki zrzeszone mogą tam pozyskać środki na okres do 15 miesięcy. Giełda nie cieszy się jeszcze dużym zainteresowaniem – zdeponowanych jest na niej ok. 400 mln zł, co – biorąc pod uwagę nadwyżki banków zrzeszonych – nie jest kwotą dużą. Niemniej jednak zdaniem UKF jest to krok we właściwym kierunku.

Przyjęcie minimum depozytowego jest istotne ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI