Sejm zmienia regułę wydatkową

Sejm zmienia regułę wydatkową
Źródło: @KancelariaSejmu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił w czwartek 23 czerwca nowelę ustawy, która zmienia stabilizującą regułę wydatkową służącą do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Chodzi o nowelę ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzającą zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), którą poparło 231 posłów, przeciw było 218 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed przyjęciem ustawy, większość sejmowa nie poparła wniosku opozycji o odrzucenie projektu nowelizacji w całości.

Jak działa reguła wydatkowa

Reguła wydatkowa służy do wyliczania reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa – powyżej tak ustalonej kwoty nakłady nie mogą rosnąć.

Nowela, dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej związanej w wysoką inflacją wywołaną m.in. wzrostem cen energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zmiana reguły polega na tym, że przy obliczaniu kwoty wydatków w oparciu o SRW, wskaźnik celu inflacyjnego, określanego przez RPP, zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem inflacji.

Celem zapobieżenie nadmiernej konsolidacji fiskalnej

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, rozwiązanie zapobiegnie wymuszeniu nadmiernej konsolidacji fiskalnej, czyli skokowym cięciom w budżecie państwa.

Dzięki temu możliwe będzie np. kontynuowanie działań, które związane są z łagodzeniem negatywnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dodano, że stabilizująca reguła wydatkowa obejmie swym zakresem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Chodzi o zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Źródło: PAP BIZNES