Saturn TFI przejmie od Raiffeisen Bank Polska Inwestycje Rolne FIZAN?

Saturn TFI przejmie od Raiffeisen Bank Polska Inwestycje Rolne FIZAN?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

#Saturn TFI złożyło wniosek do #UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Inwestycje Rolne #FIZAN #Raiffeisen

Wniosek wpłynął 15 lutego, sprawa jest w toku.

„Saturn TFI z siedzibą w Warszawie zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, prowadzącym działalność polegającą na osiąganiu przychodów z lokat netto, wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągania zysku ze zbywania lokat, działającym pod firmą Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” – czytamy w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska tymczasowo reprezentuje Inwestycje Rolne FIZAN

Raiffeisen Bank Polska tymczasowo reprezentuje Inwestycje Rolne FIZAN na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2017 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej m.in. na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podano także.

Saturn TFI świadczy usługi polegające na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ISBnews