Santander Bank Polska policzył, ile kosztowałoby go wdrożenie propozycji przewodniczącego KNF ws. kredytów frankowych

Santander Bank Polska policzył, ile kosztowałoby go wdrożenie propozycji przewodniczącego KNF ws. kredytów frankowych
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska szacuje, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym i ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym, przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF - podał bank w raporcie rocznym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF.

W grudniu 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił propozycję zawierania przez banki z kredytobiorcami dobrowolnych ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie CHF podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR oraz odpowiedniej marży.

Jak podał Santander Bank Polska, propozycja KNF jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów.

Czytaj także: Przewodniczący KNF: nadszedł czas, by banki przedstawiły swoje stanowisko ws. ugód z frankowiczami >>>

Testy zawierania tego rodzaju ugód

Bank planuje przeprowadzić w I połowie 2021 r. testy zawierania tego rodzaju ugód.

W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze.

„Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową banku wymagana będzie zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” – dodano.

Czytaj także: KNF o kredytach frankowych: coraz bliżej rozwiązania problemu >>>

Według stanu koniec grudnia 2020 r. grupa została pozwana w 4.189 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 847 mln zł, w tym znajdują się dwa pozwy zbiorowe.

Na koniec 2020 roku grupa utworzyła rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 324,9 mln zł. Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne wyniosły 278,2 mln zł.

1037,17 mln zł zysku netto, 229,31 mld zł aktywów w 2020 r.

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał także bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł/ właśnie 1 037,17w 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 888,15 mln zł wobec 6 580,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 152,11 mln zł wobec 2 128,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews