Samorządy w dobie ryzyka i przemian

Samorządy w dobie ryzyka i przemian
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Samorząd jest tym, co udało nam się najlepiej w minionych 25 latach - tak pozytywną ocenę wystawił polskim społecznościom lokalnym wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Słowa te padły podczas inauguracji tegorocznej, trzynastej już edycji Forum Samorządowego, tradycyjnie już organizowanego z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencję rozpoczęła Krystyna Brzozowska, kierownik Katedry Finansów Publicznych WziEU US. Przywitała ona przybyłych na Forum gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji samorządowych, urzędów centralnych: Najwyższej Izby Kontroli i Rady Polityki Pieniężnej, parlamentarzyści, reprezentanci sektora przedsiębiorstw, w tym również Związku Banków Polskich oraz naukowcy i niezależni eksperci. Następnie zabrał głos rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Edward Włodarczyk, który przypomniał, iż odbywające się już po raz kolejny w stolicy województwa zachodniopomorskiego spotkanie stanowi znakomitą płaszczyznę wymiany poglądów między światem nauki a włodarzami gmin, miast i powiatów. Nawiązując do znanej publikacji amerykańskiego futurologa Alvina Tofflera „Trzecia Fala”, w której autor zaprezentował wizje funkcjonowania społeczeństwa w epoce postindustrialnej rektor US wskazał że zawarte w tej książce prognozy realizują się dosłownie na naszych oczach, a widomym przejawem nowych tendencji jest wzmocnienie znaczenia władz lokalnych i samorządności. Przybyłych na tegoroczne Forum powitał również Juliusz Engelhard, dziekan WziEU.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa wskazał na poważne wyzwanie, przed jakim już niebawem staną polskie samorządy. Za trzy lata skończy się bowiem ostatnia tak obfita w środki pomocowe perspektywa unijna, a ofiarą obecnych kryzysów wewnątrz Wspólnoty w pierwszej kolejności padnie niewątpliwie polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna. – Nowa perspektywa może być trudna dla Polski, jeśli uzyskamy 50 proc. tego co obecnie, to będzie dobrze – podkreślił Jarosław Rzepa. Z drugiej strony trzeba będzie kontynuować realizację pewnych inwestycji, choćby w zakresie infrastruktury drogowej. To spore wyzwanie, ale i szansa dla lokalnych włodarzy, którzy – jak określił przedstawiciel urzędu marszałkowskiego – potrafią sobie radzić z różnymi problemami. – Czasem wystarczy nie przeszkadzać a czasami pokierować we właściwym kierunku – zaznaczył Jarosław Rzepa. Wskazał on również na konieczność wypracowywania nowych rozwiązań w toku dyskusji, do czego szansą jest również szczecińskie Forum. O pełnym wsparciu dla modernizacji Polski lokalnej zapewnił z kolei prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, który z uwagi na niemożność osobistego przybycia przygotował krótkie przesłanie dla uczestników Forum w postaci elektronicznej. – Sektor bankowy jest żywo zainteresowany kontynuacją współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i utrzymaniem stabilności finansów publicznych w kraju – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz. Wymienił on również kilka obszarów istotnych dla rozwoju kraju, takich jak inwestycje w energetykę, również tę o charakterze rozproszonym, program budowy zasobów słodkiej wody i czystego powietrza czy wreszcie szeroko rozumiane wsparcie dla drobnej przedsiębiorczości. W wielu z tych projektów już dziś biorą udział duże i małe polskie banki. Związek Banków Polskich podczas Forum reprezentował dr Marek Radzikowski, doradca zarządu ZBP. Przypomniał on, iż reforma samorządowa stanowi jedyną spośród wielu inicjatyw przeprowadzonych przez poprzednie rządy, która zasadniczo działa po dziś dzień bez konieczności przeprowadzania rewolucyjnych zmian. – Ta reforma naprawdę się udała, samorządy służą wszystkim Polakom a Polska może służyć przykładem wielu krajów szczególnie Wschodniej Europy – podkreślił.

Pełna relacja z Forum w kolejnym numerze magazynu „Kurier Finansowy-Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

Karol Jerzy Mórawski