Samorządowcy krytycznie o Rządowym Funduszu Polski Ład, Programie Inwestycji Strategicznych

Samorządowcy krytycznie o Rządowym Funduszu Polski Ład, Programie Inwestycji Strategicznych
Zarząd Stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski". Źródło: Stowarzyszenie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jako przedstawiciele polskich samorządów zawsze z aprobatą i poparciem przyjmujemy rządowe inicjatywy zwiększające możliwości inwestycji rozwojowych skierowanych w stronę naszych mieszkańców. Z zadowoleniem i uwagą przyjęliśmy również zapowiedź nowego Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie budżet pierwszego pilotażowego rozdania ma wynieść niebagatelną kwotę 20 mld zł dofinansowania ‒ czytamy w komunikacie Stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski".

Na specjalnym spotkaniu w dniu 25 czerwca 2021 r. z przedstawicielami korporacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, strona rządowa przedstawiła założenia Programu.

Zapowiedziano, że priorytet będą miały inwestycje realizowane przez samorządy o najniższych dochodach liczonych w oparciu o zasobność mieszkańców, co budziło pewne kontrowersje, ale dawało też nadzieję na taktyczne działanie zmierzające do likwidacji czy ograniczenia zapóźnień rozwojowych dotyczących niektórych obszarów Polski.

Padła też deklaracja, że „Program” nie będzie kontynuacją niezwykle kontrowersyjnego i upolitycznionego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj także: Zasady rozliczania wpływów podatkowych JST do zmiany

Rzeczywistość okazała się jednak inna

W dniu 1 lipca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nie ma w niej kryterium dochodowego, a wręcz brak jakichkolwiek transparentnych kryteriów decydujących o sensowności przyznania środków. Powołanie się na cele przeciwdziałania COVID-19 jest czystym realizmem socjalistycznym.

Obsługę finansową ma zapewnić Bank Gospodarstwa Krajowego, a Komisję oceniającą wnioski powoła Prezes Rady Ministrów – w której skład wejdą: trzej jego przedstawiciele i po dwóch – z ministerstwa ds. gospodarki, finansów publicznych, rozwoju gospodarczego oraz BGK. To Premier zatwierdza ostateczną listę inwestycji ujętych do dofinansowania, z możliwością dokonania dowolnych zmian.       

Brak jakichkolwiek transparentnych kryteriów decydujących o sensowności przyznania środków

Jest to niestety zapowiedź dystrybucji ogromnych publicznych pieniędzy bez jakiejkolwiek społecznej kontroli, co jest nie do przyjęcia w państwie demokratycznym, mającym aspiracje, a wręcz obowiązek pełnienia wiodącej funkcji w Unii Europejskiej. Jawność, czytelność i transparentność wydatków jest podstawowym obowiązkiem instytucji publicznych, czego szczególnym przykładem są samorządy.

Czytaj także: BGK: ruszył nabór wniosków dla samorządów w Programie Inwestycji Strategicznych

Postulaty Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”

Biorąc pod uwagę powyższe, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia do realizacji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” następujących zasad:

– wprowadzenia szczegółowych, punktowych kryteriów składanych przez samorządy wniosków wraz z możliwością odwołania się od decyzji Komisji, ostateczna decyzyjność Premiera nie może dawać mu możliwości wprowadzania dowolnych zmian;

– w skład Komisji oceniającej wnioski powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowej KWRiST;

– upublicznienie całego procesu naboru i oceny, łącznie z listą rankingową uwzględniającą wnioski dofinansowane i oczekujące.

Powyższe postulaty kierujemy w trosce o wspólne i najwyższe dobro jakim jest Rzeczypospolita.

W przypadku pozostawienia naszych uwag bez odpowiedzi, zapowiadamy powołanie Społecznego Samorządowego Komitetu Monitorującego Wydatki „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Czytaj także: BGK: 700 mln zł dla miast średniej wielkości w nowym programie

Źródło: aleBank.pl