Samorząd: X edycja konkursu Innowator Mazowsza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Samorząd województwa organizuje po raz dziesiąty konkurs Innowator Mazowsza, który ma pomóc przedsiębiorcom i młodym naukowcom z naszego regionu, wprowadzającym innowacyjne produkty oraz rozwiązania technologiczne, organizacyjne czy marketingowe. – Innowacje są kluczowe dla rozwoju nie tylko mazowieckiej, ale też polskiej gospodarki. Dlatego warto promować ciekawe, dobrze rokujące pomysły w praktycznym zastosowaniu – podkreśla marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Innowacyjność opłaca się

W XXI wieku innowacyjność, która gwarantuje przyjazny postęp, jest kluczem do sukcesu – zarówno gospodarczego, jak i cywilizacyjnego. Bez niej nie byłby możliwy dynamiczny rozwój. Dzięki wdrażanym innowacjom firma może oferować zaawansowane produkty i usługi, trudniejsze do skopiowania przez konkurencję i lepiej spełniające oczekiwania klientów. Nowe technologie zapewniają wyższą jakość, przy szybszym i tańszym działaniu. Pozwalają wywalczyć pozycję na nowych rynkach. Dzięki wdrażaniu innowacji przedsiębiorca może efektywniej zarządzać ryzykiem oraz rozwojem firmy. W ten sposób konkuruje jakością, a w mniejszym stopniu ceną, co owocuje większymi zyskami.

Innowacyjne Mazowsze

Mazowieckie przedsiębiorstwa coraz chętniej wdrażają innowacje, z których najwięcej dotyczy branż IT/ICT (aplikacje mobilne, usługi internetowe, handel elektroniczny), a także społecznej i kreatywnej (nowoczesne zarządzanie, projektowanie, pozaszkolne formy edukacji). Jednak dla wielu firm barierą nie do przejścia jest brak pieniędzy. Z myślą o nich powstały programy wspierające innowacyjność, zarówno ogólnokrajowe, jak i regionalne. Unia Europejska chętnie dofinansowuje badania oraz projekty, dzięki którym firmy stają się bardziej konkurencyjne, a gospodarka stale się rozwija. Samorząd Mazowsza od dziesięciu lat nagradza badania oraz innowacyjne sposoby na podniesienie jakości firm.

Należy pamiętać, że efektywność zmian jest zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest tworzenie przemyślanej polityki innowacyjności. W związku z tym wśród głównych priorytetów polityki władz samorządowych Mazowsza jest stworzenie odpowiednich warunków wsparcia kreatywnych firm. Jest to możliwe dzięki stałemu zdobywaniu wiedzy o sytuacji w regionie, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, rozpoznawaniu jego potencjału i barier, budowaniu wizji rozwoju (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI