Samochody hybrydowe „z wtyczką” będą zwolnione z akcyzy aż do 2029 roku?

Samochody hybrydowe „z wtyczką” będą zwolnione z akcyzy aż do 2029 roku?
Fot. stock.adobe.com / Fox_Dsign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedłużenie obowiązującego obecnie zwolnienia z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych "z wtyczką" do 31 grudnia 2029r. zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Konsultacje – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) – mają potrwać do 5 września.

Projekt ma na celu głównie doprecyzowanie regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie.

Zakłada m.in. wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy „z wtyczką”).

Preferencje podatkowe mają zwiększyć popularność hybryd

„Ze względu na istotną rolę pojazdów hybrydowych w ograniczeniu emisji spalin pochodzących z sektora transportu na terenach miejskich, wydłużenie zwolnienia powinno zachęcać do użytkowania pojazdów hybrydowych, które w okresie przejściowym związanym z zakończeniem produkcji pojazdów spalinowych i całkowitym przejściem na napędy zeroemisyjne, mogą stać się ważnym etapem w upowszechnieniu samochodów w pełni elektrycznych” – czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie autorów projektu, przyznana preferencja podatkowa przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia popularności tego rodzaju napędu hybrydowego, rozwoju rynku tych pojazdów, odpowiedniej infrastruktury służącej do ich zasilania, rozwoju nowego, innowacyjnego otoczenia produkcyjnego i serwisowego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

Inne założenia projektu

Projekt zakłada także:

– wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich;

– uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia, itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży;

– rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tą energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, czy też nie;

– doprecyzowanie regulacji dotyczących wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych poprzez zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych;

– ujednolicenie zasad składania deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy;

– rozszerzenie wyłączenia z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) o jednostki samorządu terytorialnego, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych

– przesunięcie całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji z dnia 1 stycznia 2023 na dzień 1 stycznia 2024 r. zapewni czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Projektowana regulacja miałaby wejść w życie co do zasady od 2023 r.

Źródło: ISBnews