SALTUS Ubezpieczenia – tradycja i zaufanie

SALTUS Ubezpieczenia – tradycja i zaufanie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tradycja i zaufanie – to kluczowe wyznaczniki działalności SALTUS Ubezpieczenia. Doświadczenie rynkowe marki sięga 1995 r., a komplementarność jej oferty zapewniają połączone siły dwóch towarzystw ubezpieczeniowych: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Współpraca dwóch ubezpieczycieli w ramach jednej marki oraz doskonała oferta i wysoka jakość obsługi zapewniły SALTUS Ubezpieczenia ponad milion klientów indywidualnych.

Anna Gołąbek, Piotr Kubik

Marka SALTUS Ubezpieczenia wywodzi się z sektora spółdzielczości finansowej i kontynuuje najlepsze tradycje tej gałęzi finansów, rozumiejąc zarazem charakter obecnych na tym rynku instytucji.

SALTUS Ubezpieczenia – odpowiedź na potrzeby klientów

– SALTUS Ubezpieczenia to marka, można powiedzieć, stworzona do współpracy z instytucjami spółdzielczymi – mówi Anna Gołąbek, dyrektor Działu Klienta Indywidualnego i Bancassurance.

– Jesteśmy na rynku od wielu lat, mamy rozbudowany portfel produktów dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych oraz grupowych. Najważniejszy jednak jest fakt, iż rozumiemy zasady rynkowej współpracy z naszymi licznymi partnerami. Wiemy, jak realizować projekty indywidualne, ale znamy kryteria, jakimi kierują się instytucje działające niezależnie, choć zrzeszone pod wspólną marką. Dysponujemy ekspertami, którzy mają wiedzę i kompetencje do prowadzenia zadań z zakresu indywidualnego dopasowania oferty do potrzeb najbardziej wymagających klientów – dodaje Anna Gołąbek.

Oferta SALTUS Ubezpieczenia to szerokie spektrum produktów skierowanych do odbiorców indywidualnych, firm oraz instytucji, a także wyjątkowo atrakcyjne i skrojone na miarę ubezpieczenia zdrowotne. Za swoją działalność, odpowiedzialność społeczną oraz – co najważniejsze – za swoje produkty SALTUS Ubezpieczenia wielokrotnie wyróżniane były przez media, środowiska biznesowe i klientów. Wśród przyznanych marce nagród znalazły się między innymi: Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma, którą marka otrzymała w kategorii ubezpieczeń zdrowotnych; Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa – nagroda najstarszego, ekonomicznego miesięcznika w Polsce „Gazety Bankowej” oraz – ukoronowanie starań marki SALTUS – Godło Promocyjne „Teraz Polska” za Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pożyczkobiorców PROMESA.

Szeroka gama produktów

W ofercie SALTUS Ubezpieczenia skierowanej do klientów indywidualnych znajdują się ubezpieczenia: Mieszkaniowe z pakietem dodatkowych ryzyk, Komunikacyjne oferowane przy współpracy z partnerami zewnętrznymi, Podróżne oraz NNW wraz z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

Wśród pakietów firmowych SALTUS Ubezpieczenia proponuje swoim partnerom ubezpieczenie zdrowia i życia pracowników, majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej zarządów (tzw. D&O).

Innowacyjne podejście SALTUS Ubezpieczenia daje swój wyraz w pakietach zdrowotnych. Sieć placówek medycznych, w których można skorzystać z ubezpieczenia SALTUS Zdrowie to obecnie ponad 1500 przychodni w całym kraju.

Za szczególnie istotne uznajemy nasze produkty proponowane we współpracy z instytucjami finansowymi, w tym ubezpieczenia do kredytów i pożyczek, które dostosowujemy do oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Zapewniamy dostęp do ochrony od śmierci pożyczkobiorcy następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty pracy. Jesteśmy doskonale przygotowani do spełnienia oczekiwań rynku – podkreśla Anna Gołąbek reprezentująca SALTUS Ubezpieczenia.

Wzajemność i zrozumienie

SALTUS Ubezpieczenia to nie tylko nowoczesna i innowacyjna oferta. To także bogate doświadczenie we współpracy z instytucjami o charakterze spółdzielczym. W skład marki wchodzi Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SALTUS, które działa na zasadach wspólnoty, ubezpieczając grupy społeczne czy zawodowe zrzeszone w TUW-ie.

Popularne na całym świecie TUW- y stanowią alternatywę dla ubezpieczycieli działających w formie spółek akcyjnych. TUW-y to związki ludzi, nie kapitału, w którym każdy ubezpieczony jest jednocześnie członkiem towarzystwa i ma prawo współdecydować o kształcie oferty, jaką proponuje mu ubezpieczyciel.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na świecie należą do grona największych firm ubezpieczeniowych. Stanowią także część tradycji polskiego sektora ubezpieczeniowego. Ich korzenie sięgają XIX wieku, a okres szczególnej popularności przypada na czas XX-lecia międzywojennego. Dziś moda na TUW-y wraca – ubezpieczają one już podmioty należące do Skarbu Państwa, a w planach są także TUW-y dysponujące ofertą dla samorządów, placówek medycznych czy rolników. Potencjał do zagospodarowania jest ogromy, a SALTUS TUW ma już pokaźne doświadczenie w kwestii prowadzenia tego typu działalności. Dyrektor generalny SALTUS Ubezpieczenia, Grzegorz Buczkowski pełni funkcję przewodniczącego organizacji AMICE – instytucji łączącej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z całej Europy. To jedno z najwyższych stanowisk zajmowane w tej branży przez reprezentanta naszego kraju.

Wyjątkowy model współpracy

Wykorzystując wiedzę ekspercką, marka SALTUS Ubezpieczenia przyjęła model dystrybucji oparty właśnie o partnerów biznesowych, w tym rynek spółdzielczy, kancelarie brokerskie oraz multiagencje.

Osiągnęliśmy naprawdę duży, rynkowy sukces, budując zaufanie wśród firm, z którymi współpracujemy. Jesteśmy nastawieni na rzetelną kooperację na jasnych i przejrzystych zasadach – mówi Piotr Kubik, dyrektor Przedstawicielstwa SALTUS Ubezpieczenia. – Wywodzimy się z sektora ubezpieczeń wzajemnych. Od wielu lat pracujemy razem z licznymi instytucjami, które z jednej strony działają niezależnie, budując własny sukces, z drugiej połączone są wspólną marką i nierzadko są z nią właśnie kojarzone. Taki rodzaj działalności wymaga nieszablonowego myślenia i indywidualnego podejścia zarówno od strony przygotowywanych produktów, jak też usług świadczonych na rzecz naszych partnerów – dodaje Piotr Kubik.

Bliżej klientów

Spółdzielczy charakter instytucji finansowych zasługuje na specjalne traktowanie. Na takie zasługują też ich klienci. Marka SALTUS Ubezpieczenia ma swoje korzenie w sektorze, który – podobnie jak banki spółdzielcze – doskonale rozumie ideę pracy na rzecz lokalnych społeczności. Konsumenci wiedzą, że to właśnie ich bank – instytucja będąca blisko ich potrzeb i problemów, jest podmiotem godnym zaufania.

Społeczność lokalna to element, który często pomijany jest przez komercyjny model prowadzenia działalności biznesowej. My jednak wiemy, że ludzie potrzebują kontaktu ze swoim bankiem. Chcą czuć, że ten bank zna ich faktyczne problemy, potrafi wyciągnąć pomocną dłoń w trudnej sytuacji, rozumie, jak ważne są inicjatywy lokalne, w które przecież mieszkańcy danego regionu są często zaangażowani osobiście i z którymi pozostają związani emocjonalnie – podkreśla Piotr Kubik. – Komercyjne instytucje szukają rozwoju horyzontalnego, rozwoju na poziomie globalnym i decydują się na ogólną, a może nawet ogólnikową narrację. Wiemy, że banki spółdzielcze są pod tym względem inne – zależy im na tym, aby dogłębnie poznać i spełnić oczekiwania klientów. Związane są z nimi w odmienny, od komercyjnego, sposób. My, jako SALTUS Ubezpieczenia, również decydujemy się na taki właśnie model relacji biznesowych – zaznacza Piotr Kubik.