Rząd zgadza się na połączenie Orlenu i Lotosu

Rząd zgadza się na połączenie Orlenu i Lotosu
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów zgodziła się na połączenie spółek grupy Lotos i PKN Orlen - podano na stronach internetowych Kancelarii Premiera.

„Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)” – napisano w komunikacie.

Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej, podano także.

Parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.

W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 procent.

Najistotniejsze założenia planowanego przejęcia

 – połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen ma umożliwić osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu

– w przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, ma powstać silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen, który ma stać się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej

– polski koncern multienergetyczny ma postawić na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie, dzięki czemu w perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie

– koncern planuje inwestować znaczne środki w rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych

– w planach są także inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę

– PKN Orlen chce dążyć do utrzymania i wzmocnienia pozycji regionalnego lidera w obszarze sprzedaży detalicznej, posiadając do 2030 roku w sumie ponad 3,5 tys. stacji paliw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z rozbudowaną siecią ładowarek do pojazdów elektrycznych

– koncern ma posiadać skalę i środki umożliwiające rozwój najbardziej innowacyjnych obszarów, takich jak np. wykorzystanie wodoru, wymieniono.

Inne transakcje wynikające z przejęcia Lotosu

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos w lipcu 2020 r. Jak podawano, połączenie może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych środków zaradczych, w tym wydzielenia części aktywów Lotosu na rzecz zewnętrznych partnerów.

Saudi Arabian Oil Company został wybrany jako partner do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt miała wynieść ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Węgierski MOL miał przejąć 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln USD, a PKN Orlen 185 stacji z portfolio Grupy MOL na terenie Węgier oraz Słowacji.

W obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy. Umowy obejmowały m.in. zbycie 100 proc. akcji w Lotos Terminale.

Z kolei w obszarze rynku biopaliw w procesie przejęcia Lotosu zawarta została przedwstępna umowa zbycia 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa na rzecz Rossi Biofuel.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews