Rząd zamierza upraszczać rynek emisji obligacji, zwłaszcza korporacyjnych

Rząd zamierza upraszczać rynek emisji obligacji, zwłaszcza korporacyjnych
Fot. stock.adobe.com/Aga Rad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje upraszczanie wymogów dla nowych emitentów obligacji, zwłaszcza korporacyjnych, a także rozwój crowdfundingu dłużnego oraz rynku venture capital, wynika ze "Strategii Produktywności 2030".

„Szukając źródeł pozakredytowych i pozagiełdowych, firmy mogą korzystać z alternatywnych form finansowania dłużnego lub udziałowego. Rozwój tych rynków pozwoli zwiększyć nie tylko stopę inwestycji jako taką, ale także udział w niej projektów innowacyjnych, wizjonerskich i tych, których potencjał biznesowy nie może być wyceniony za pomocą bankowych reguł oceny ryzyka” – czytamy w „Strategii”.

Założenia „Strategii Produktywności 2030”

W ramach „Strategii” planowany jest:

– rozwój rynku długu poprzez promocję wśród przedsiębiorców oraz dalsze upraszczanie systemu wymogów dla nowych emitentów obligacji (zwłaszcza korporacyjnych), tak aby zmniejszyć koszty takich emisji;

– rozwój crowdfundingu dłużnego, który wykazuje się prostotą i szybkością odformalizowanego procesu zbierania kapitału (identyfikacja barier, hamujących wykształcenie się tego rynku w Polsce, oraz dostosowanie przepisów prawnych, które je umożliwią, następnie podjęcie działań informacyjno-promocyjnych nt. korzyści, jakie daje finansowanie dłużne, w przypadku których szczególna rola – jak wskazano – powinna przypaść Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podmiotom rynku kapitałowego);

Czytaj także: NN Investment Partners TFI wprowadza do oferty fundusz obligacji korporacyjnych >>>

– rozwój rynku venture capital w Polsce, w tym wspólne inwestycje funduszy prywatnych i finansowanych ze środków publicznych.

Jak wskazano, „brakuje obecnie instrumentów zachęcających inwestorów indywidualnych, inwestujących środki własne w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia (poprzez fundusze VC lub jako tzw. aniołowie biznesu)”.

Celowe byłoby wprowadzenie ulgi podatkowej. Ulgi takie w wielu krajów znakomicie przyczyniły się do rozwoju ekosystemów startupowych, podano także.

Źródło: ISBnews