Rząd wprowadzi maksymalną cenę gazu dla odbiorców indywidualnych w 2023 roku?

Rząd wprowadzi maksymalną cenę gazu dla odbiorców indywidualnych w 2023 roku?
Fot. stock.adobe.com/Comugnero Silvana
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd chce wprowadzić maksymalną cenę gazu dla m.in. odbiorców indywidualnych w 2023 r.

W wykazie prac legislacyjnych rządu, publikowanym na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zamieszczono informację o projektowanej ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. We wpisie wskazano, że projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych itd.

Czytaj także: Prezes URE za zamrożeniem cen gazu dla klientów indywidualnych w 2023 roku >>>

Poza tym ustawa ma określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń.

Mechanizm rekompensat

„Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej. W związku z powyższym projektowana regulacja służy zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego rozmiary oraz ramy czasowe przybierają na sile, a ich oddziaływanie w sposób istotny ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki krajowej” – napisano w wykazie prac legislacyjnych.

Wskazano, że za projekt jest odpowiedzialna wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, a projekt powinien wpłynąć pod obrady rządu w IV kw. 2022 r.

Źródło: PAP BIZNES