Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

– firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi;

– wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności, na który dany dom maklerski posiada zezwolenie;

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi >>>

– wprowadzono obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego;

– zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących organowi nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności;

– wprowadzono zmiany w przepisie dotyczącym polityki wynagrodzeń w domach maklerskich – polityka wynagrodzeń będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci; doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich;

Czytaj także: Sejm: zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, sygnaliści lepiej chronieni >>>

– wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych;

– uregulowano zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach UE i KNF, w razie sytuacji nadzwyczajnej;

– wprowadzono przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych. 

Źródło: PAP BIZNES