Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Nowelizacja określa nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela #FRD #ubezpieczeniaspołeczne #rząd

Nowelizacja określa nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

„Zaproponowano, aby FRD mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe” – czytamy w komunikacie.

Wysoka kwota wolnych środków

Z uwagi na wysoką kwotę wolnych środków uzyskanych z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego oraz sytuację rynkową: niskie stopy procentowe na rynku lokat międzybankowych (ok. 1,5%) oraz zmniejszoną podaż papierów skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów – FRD jest zainteresowany nabywaniem długoterminowych papierów z gwarancją państwa, podano także.

„Chodzi o osiąganie lepszych wyników w zarządzaniu powierzonymi środkami niż jest to możliwe z lokowania środków w lokaty bankowe” – czytamy w komunikacie.

Zmiany od 23 października 2018 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 23 października 2018 r.

FRD zarządza aktywami: 25,3 mld zł – środki bilansowe i 11,7 mld zł – środki pozabilansowe (wg stanu na styczeń 2018 r.). Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje KFD o wartości 8,8 mld zł – ok. 35% portfela FRD. Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze to papiery skarbowe (ok. 74%), które dają średnią dochodowość roczną 3,15%, podano także.

Źródło: ISBnews