Rząd przyjął projekt noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Rząd przyjął projekt noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Fot. stock.adobe.com/Sergey Chayko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad nimi, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Projekt m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne” – czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie

  • Wprowadzono definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;
  • Rozszerzono zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych;
  • Określono zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”;
  • Ustanowiono warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Czytaj także: Listy zastawne: sprawdzony instrument finansowy ‒ już od 250 lat >>>

Projekt zawiera również  zmiany mające przede wszystkim na celu:

  • poprawę instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów;
  • zwiększenie skuteczności działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze przymusowej restrukturyzacji, m.in. poprzez przepisy dotyczące zasad i trybu emisji obligacji własnych przez BFG na realizację przewidzianych w ustawie celów;
  • umożliwienie stworzenia i funkcjonowania sytemu ochrony instytucjonalnej w sektorze banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, stanowiącego nowoczesny sposób ochrony płynności finansowej i wypłacalności uczestniczących w nim banków.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews