Rząd planuje przyjęcie polityki surowcowej w IV kw. 2021 r.

Rząd planuje przyjęcie polityki surowcowej w IV kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/ChemiQ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje określenie Polityki Surowcowej Państwa, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego obecnie i w perspektywie wieloletniej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw.

„Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez dostęp do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczyć wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego, oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli  z poprawą dostępu do towarów i usług” – czytamy w wykazie.

Najważniejsze cele

Najważniejsze cele szczegółowe w projekcie Polityki Surowcowej Państwa to:
–  dostęp do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi;
– poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin;
– zmiana prawa oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej;
– ochrona złóż kopalin;
– współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców;
– pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
– zapewnienie spójności  strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa;

Jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych – związanych z tym – zmian prawnych i instytucjonalnych, czytamy dalej.

Zgodnie z założeniami SOR, PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, podano także.

Źródło: ISBnews