Ryzyko walutowe w banku spółdzielczym: Metoda Value at Risk

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.03.foto.48Ryzyko walutowe w coraz większym stopniu dotyczy bankowości spółdzielczej. Rosnącym, w sposób umiarkowany, zobowiązaniom walutowym tego sektora odpowiada dynamiczny wzrost zaangażowań kredytowych.

Dr Bogdan Ludwiczak

W latach 2007-2009 odnotowano wzrost depozytów i kredytów walutowych odpowiednio o 19,3 i 141 proc. Ciągłemu wzrostowi zaangażowania banków spółdzielczych w działalność walutową towarzyszy rosnące zainteresowanie kadry zrządzającej metodami identyfikacji i pomiaru ryzyka rynkowego. Tym bardziej że wielkość ekspozycji na ryzyko oraz sposób zarządzania jest jednym z elementów procesu badania i oceny nadzorczej banku.

Miarą ekspozycji

na ryzyko kursowe jest wielkość otwartej pozycji walutowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi banki dokonują pomiaru ryzyka walutowego. Banki spółdzielcze stosują metodę podstawową. Szacują wielkość kapitału niezbędnego na pokrycie ponoszonego ryzyka jako 8 proc. pozycji walutowej całkowitej, jeżeli przekracza ona 2 proc. funduszy własnych banku.

Niezależnie od rozwiązań obligatoryjnych stosowanych rachunku adekwatności kapitałowej banki dokonują pomiaru ryzyka w ramach procesu ICAAP. Coraz większą popularnością cieszy się metoda Value at Risk (VaR), która pozwala szacować wielkość potencjalnej straty banku w zadanym czasie (tzw. okresie domknięcia pozycji), z ustalonym prawdopodobieństwem (z reguły 1 proc.).

Podstawą obliczeń jest wielkość otwartej pozycji walutowej banku oraz historyczne oszacowania zmienności kursów walut. Nie jest to metoda, której wyniki są wykorzystywane w procesie oceny nadzorczej banków spółdzielczych (w przeciwień...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI