Rynek ubezpieczeniowy w czasie pandemii: które polisy straciły najwięcej?

Rynek ubezpieczeniowy w czasie pandemii: które polisy straciły najwięcej?
Fot. stock.adobe.com/GoodIdeas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na rynek ubezpieczeniowy. Warto sprawdzić, jak kryzys epidemiologiczny i gospodarczy zmienił poziom zebranej składki różnych grup polis ‒ podkreślają eksperci Ubea.pl.

Już na początku pandemii koronawirusa analitycy próbowali prognozować, jak aktualna sytuacja wpłynie na popularność poszczególnych grup ubezpieczeń. Często wskazywano między innymi, że spadnie łączna zebrana składka polis turystycznych.

Dzięki danym Komisji Nadzoru Finansowego, eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, czy wcześniejsze prognozy pokrywają się z rzeczywistością. Po wykonaniu obliczeń można dostrzec kilka zaskakujących faktów.

Wyniki dotyczące polis turystycznych to zaskoczenie

Eksperci postanowili najpierw sprawdzić, jak składka przypisana brutto różnych polis z działu II zmieniła się w perspektywie rocznej. Mowa o porównaniu obejmującym okres I kw. ‒ III kw. 2019 roku oraz I kw. ‒ III kw. 2020 roku.

Takie porównanie wskazuje, że względem pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku składka przypisana brutto różnych ubezpieczeń zmieniła się następująco:

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej – wzrost o 4%;

2. Ubezpieczenia choroby – spadek o 25%;

3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych) – bez zmian;

4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – wzrost o 58%;

5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych – wzrost o 17%;

6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej, casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej – wzrost o 3%;

7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie – bez zmian;

8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3 – 7 i spowodowane przez żywioły – wzrost o 10%;

9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych – wzrost o 4%;

10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych – spadek o 3%;

11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych – spadek o 30%;

12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową – wzrost o 1%;

13. Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wzrost o 6%;

14. Ubezpieczenia kredytu – wzrost o 6%;

15. Gwarancje ubezpieczeniowe – spadek o 3%;

16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych – spadek o 21%;

17. Ubezpieczenia ochrony prawnej – wzrost o 5%;

18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania – wzrost o 5%.

Czytaj także: PZU z nową strategią na lata 2021-2024: wzrosty na kluczowych rynkach, wypłata dywidendy, niewykluczone akwizycje, co jeszcze planuje?

Przyczyny spadków składek ubezpieczeniowych

Bardzo duży spadek dotyczący składek lotniczego OC można wytłumaczyć zapaścią, która dotknęła przewoźników lotniczych. Skala ujemnych zmian w grupie ubezpieczeń ryzyk finansowych stanowi natomiast swoisty paradoks, w okresie podwyższonej niepewności gospodarczej.

‒ Duże znaczenie mogły mieć jednak cięcia finansowe w wielu firmach i mniejsze wartości nowych kontraktów ‒ mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Skala ujemnych zmian w grupie ubezpieczeń ryzyk finansowych stanowi swoisty paradoks, w okresie podwyższonej niepewności gospodarczej

Zaskakująca wydaje się także dodatnia zmiana w grupie 18 działu II. Prawdopodobnie wynika ona z faktu, że osłabienie pandemii koronawirusa pozytywnie wpłynęło na ruch turystyczny w III kw. 2020 roku.

Powyżej można również zauważyć spadek przypisu składki samodzielnych polis chorobowych aż o 25%.

‒ Wyjaśnieniem może być fakt, że osoby prywatne i firmy kupujące takie polisy jako samodzielny produkt, szukają teraz oszczędności ‒ przypuszcza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: W pandemii padł rekord ubezpieczeń obrotów handlowych co stabilizowało polską gospodarkę

Dane na temat ubezpieczeń inwestycyjnych są kiepskie

Ciekawa wydaje się też podobna analiza dotycząca polis z działu I.

Porównanie wyników dla I kw. ‒ III kw. 2019 roku oraz I kw. ‒ III kw. 2020 roku wskazuje, że zmiany składki przypisanej brutto były następujące:

1. Ubezpieczenia na życie – wzrost o 1%;

2. Ubezpieczenia posagowe (zaopatrzenia dzieci) – bez zmian;

3. Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i ubezpieczenia; na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe – spadek o 16%;

4. Ubezpieczenia rentowe – wzrost o 9%;

5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1 ‒ 4 – wzrost o 5%.

Spory spadek dotyczący polis inwestycyjnych prawdopodobnie wynikał z pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

‒ Wspomnianym ubezpieczeniom nie pomogło nawet rekordowo niskie oprocentowanie depozytów bankowych, po decyzjach RPP z wiosny minionego roku ‒ zwraca uwagę Andrzej Prajsnar.

Czytaj także: Jaka jest skala wyłudzeń świadczeń ubezpieczeniowych?

Źródło: Ubea.pl