Rynek obligacji w Polsce, 29 września 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.03.400x267Gdańska Akademia Bankowa wraz z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych organizuje V edycję seminarium "Rynek obligacji w Polsce", która odbędzie się 29 września 2014 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem seminarium, odbywającego się w piątą rocznicę powstania rynku Catalyst, jest określenie szans i zagrożeń dla rozwoju rynku obligacji w Polsce. W programie tegorocznego seminarium przewidujemy dwie dyskusje panelowe:

  • Banki na rynku obligacji – stabilność sektora bankowego vs. płynność rynku obligacji
  • Obligacje czy kredyt – gdzie jest większa wartość dodana dla przedsiębiorstwa?

oraz prezentacje dotyczące wybranych wyzwań związanych z perspektywami rynku obligacji w Polsce.

Debaty panelowe  toczyć się będą wokół poniższych zagadnień:

  1. Czy jednym z rozwiązań dla poprawy obecnej sytuacji mogłoby być dopuszczenie banków jako bezpośrednich uczestników rynku obligacji? Jakie szanse i jakie zagrożenia mogą wynikać z wprowadzenia w Polsce tzw. jednolitej licencji bankowej? Jak zabezpieczyć sektor finansowy w Polsce przed wystąpieniem zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na jego stabilność?
  2. Koszt kapitału jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o wyborze źródła finansowania przedsiębiorstwa, ale czy powinien być to czynnik o największym znaczeniu? Jakie pozafinansowe korzyści i koszty wpływają na decyzję o źródłach finansowania? Czy większą wartość dodaną można uzyskać emitując obligacje czy zaciągając kredyt? Jaki jest akceptowalny koszt wartości dodanej w odniesieniu do alternatywnego źródła kapitału?

Ramowy program seminarium – pobierz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium oraz liczymy na przygotowanie relacji z debat bądź artykułu na wybrany temat poruszony podczas seminarium.

Rejestracja mozliwa jest poprzez naszą stronę internetową: http://rop.projektekf.pl/

Klaudia Koćmiel-Onuszko
Kierownik Projektu
Gdańska Akademia Bankowa