Rynek finsnsowy: Kronika kwiecień 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Bank Światowy i Komisja Europejska szacowały ostatnio, że Polska będzie w tym roku należała do europejskiej czołówki pod względem wzrostu PKB - spodziewają się, że wyniesie on w naszym kraju ok. 2 proc. Oficjalna budżetowa prognoza zakłada wzrost PKB w 2009 r. o 3,7 proc., natomiast pesymistyczny scenariusz rządowy o 1,7 proc. Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wyniesie on 1,1 proc. w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 2,2 proc., zaś w 2011 - do 3,7 proc.
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie mogą udzielać kredytów hipotecznych – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przepisy ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania zaskarżyła grupa posłów. Z danych SKOK-ów wynika, że do tej pory z ich oferty kredytów mieszkaniowych skorzystało ponad 200 tys. osób.

 • W Budapeszcie odbyło się spotkanie sześciu prezesów banków centralnych krajów Europy Środkowej. Było to trzecie z kolei, które odbyło się po regularnym marcowym spotkaniu Rady Ogólnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Prezesi banków regionu omówili kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także uzgodnili, że będą nadal ściśle monitorować systemy finansowe w swoich krajach. Zgodzili się również rozszerzyć współpracę w celu dalszego wzmocnienia nadzoru makroostrożnościowego w całym regionie.
 • Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym br. o 2,7 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym spadła o 14,3 proc. wobec spadku o 15,3 proc. w styczniu (po korekcie), podał Główny Urząd Statystyczny. W całym 2008 r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,5 proc. Inflacja PPI wyniosła w lutym 2,3 proc. m/m i 5,4 proc. r/r wobec 2,3 proc. m/m i 3,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 10,9 proc. wobec 10,5 proc. w styczniu. Sprzedaż detaliczna spadła o 1,6 proc. m/m i 1,6 proc. r/r, wobec spadku o 22,9 proc. m/m i wzrostu o 1,3 proc. r/r w styczniu.
 • Polska ma umowę kredytową z Bankiem Światowym opiewającą na 3 mld euro, z czego miliard chce pozyskać w tym, a kolejny w 2010 r. Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie zagranicznych emisji obligacji. Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet powiedział, że nie popiera idei emisji euroobligacji przez kraje strefy euro.
 • Nowe państwa Unii Europejskiej mogą już w bieżącym roku przedterminowo wykorzystać ponad 7,5 mld euro z europejskich funduszy przeznaczonych do pobrania do roku 2013. Powodem decyzji o przyspieszonym wydaniu pieniędzy jest kryzys gospodarczy. Komisja Europejska ma nadzieję, że środki te pomogą w pobudzeniu gospodarki i utrzymaniu miejsc pracy.
 • Klienci wyróżnili Bank BGŻ Godłem „Jakość Obsługi 2008” w kategorii „Banki” w ogólnopolskim Programie „Jakość Obsługi”. Warto odnotować, że w skład kapituły decydującej o przyznaniu Godła „Jakość Obsługi” wchodzą wszyscy konsumenci w Polsce.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI