Rynek Finansowy: Worek bez dna

Rynek Finansowy: Worek bez dna
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba upadłych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w lutym tego roku zwiększyła się do ośmiu. SKOK Wielkopolska, której upadłość ogłosił 28 lutego br. poznański sąd, była zarazem pierwszą kasą i drugą po Banku Spółdzielczym w Nadarzynie instytucją finansową, wobec której zastosowano przepisy nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Karol Jerzy Mórawski

Analizując powyższy przypadek, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie stwierdził przesłanek do objęcia jej procedurą resolution z uwagi na niewystępowanie określonej w art. 101 ust. 7 pkt 3 przesłanki interesu publicznego. „Kasa nie jest podmiotem znaczącym w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy o BFG ani innym podmiotem o znaczeniu systemowym (…). Ze względu na wielkość i skalę działania ewentualna upadłość kasy nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej. Dotychczasowe doświadczenia i przeprowadzone analizy wskazują na niskie ryzyko wystąpienia »efektu zarażenia«. Ewentualna upadłość Wielkopolskiej SKOK ogranicza zaangażowanie funduszy publicznych wobec sektora finansowego (wypłata środków gwarantowanych nie stanowi pomocy publicznej)” – czytamy w stanowisku opublikowanym 3 lutego br. BFG podkreśla również, iż kasa nie realizuje funkcji krytycznych, a roszczenia przeszło 35 tys. deponentów można zaspokoić w przewidzianym przez prawo siedmiodniowym terminie. Upadłość SKOK Wielkopolska uszczupliła zasoby BFG dokładnie o 284 mln 203 tys. 717 zł i 81 gr, z czego 284 mln 202 tys. 999 zł i 70 gr przekazano do realizującego wypłaty PKO Banku Polskiego. Pozostałą kwotę rozdysponuje bezpośrednio BFG (chodzi m.in. o wypłaty środków podlegających w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego). Realizacja całego procesu rozpoczęła się 13 lutego i trwała do 14 kwietnia br.

4 miliardy dla klientów upadłych SKOK

Zaspokojenie roszczeń klientów SKOK Wielkopolska stanowiło dla BFG trzeci co do wielkości wydatek w całym procesie likwidacji kas. Rekordową kwotę 2 mld 246 mln 390 tys. 228 zł i 16 gr rozdysponowano pomiędzy deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Wypłaty z tego tytułu realizowane były przez PKO Bank Polski pomiędzy 19 grudnia 2014 a 28 lutego 2015 r. Operacją najmniej kosztowną dla systemu gwarancji depozytów była natomiast upadłość Kasy Jowisz z siedzibą w Czeladzi. Całkowita wartość środków wyasygnowanych przez BFG na ten cel wyniosła 81 mln 930 tys. 26 zł i 38 gr, z czego 1322 zł i 17 gr BFG wypłacił wierzycielom deponentów na podstawie sądowych lub administracyjnych tytułów wykonawczych. Pozostałą kwotę przekazano Bankowi Pekao S.A., który w okresie od 7 marca do 29 kwietnia 2016 r. dokonywał wypłat środków gwarantowanych. Ponadto na przestrzeni minionych trzech lat z systemu gwarancji depozytów korzystali członkowie pięciu kas, z czego jedna z wypłat miała miejsce w 2014 r., pozostałe zaś w roku 2016:

  • pomiędzy 28 lipca a 19 września 2014 r. PKO Bank Polski wypłacił 815 mln 660 tys. 818 zł i 38 gr klientom gdańskiej kasy Wspólnota,
  • 183 mln 877 tys. 945 zł i 80 gr wyniosła łączna wartość środków przeznaczonych na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI