Rynek Finansowy: Wciąż jeszcze królowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski, banki, firmy CIT i dostawcy technologii przygotowują się do wprowadzenia Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z 17 sierpnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Bohdan Szafrański

Wprowadzenie nowych regulacji ma za zadanie zwiększenie kontroli NBP nad jakością obiegową banknotów. Przepisy dotyczące maszynowego sortowania jakościowego banknotów mają wejść 1 lipca 2018 r. To, jak podkreślano w wystąpieniach merytorycznych i w dyskusji panelowej podczas III Kongresu Obsługi Gotówki, wymaga dużych zmian zwłaszcza po stronie firm CiT, ale również banków. Czas na wdrożenie, jak zauważono, jest niezwykle krótki.

Kryteria oceny jakości obiegowej banknotów

Grażyna Senderowicz, zastępca dyrektora Departamentu ­Emisyjno–Skarbcowego NBP zwróciła uwagę, że pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji oceny jakości było wprowadzenie nowoczesnych zabezpieczeń banknotów, a w 2015 r. NBP opublikował zestaw dobrych praktyk w tym zakresie. Ważny jest tu podział kryteriów na te dotyczące uszkodzeń mierzalnych i niemierzalnych. Przy sortowaniu maszynowym wymagane jest wyłapywanie, w trakcie kontroli jakości banknotów, uszkodzeń mierzalnych. Prelegentka przypomniała o obowiązku przeprowadzania co rok testów urządzeń i o obowiązku składania przez banki kwartalnych informacji sprawozdawczych.

Jeśli firmy obsługują kilka banków (wykorzystując te same urządzenia), wystarczy, że przeprowadzą tylko jeden test dla każdego z wykorzystywanych urządzeń. NBP przygotowuje obecnie zestawy banknotów do prowadzenia testów urządzeń i można będzie je nabyć po ich wartości nominalnej.

Piotr Słomka, zastępca dyrektora zarządzającego PPO ds. Operacji w Poczcie Polskiej, mówił o ryzykach związanych z wejściem w życie standardu maszynowego sprawdzania jakości obiegowej banknotów dla poszczególnych grup uczestników rynku obrotu gotówki. Korzyści to zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych, oszczędność czasu, uproszczenie procesów, optymalizacja procesowania banknotów. Natomiast koszty to konieczność wydzielania odrębnych strumieni gotówki powtórnie wprowadzanej do obiegu i odprowadzanej do NBP. W jego opinii dopuszczony jeden strumień odprowadzenia do NBP (razem banknoty obiegowe i nienadające się do obiegu) to rozwiązanie, które tak naprawdę niewiele da firmom CiT.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi, którą prowadził Andrzej Kawiński, pytano Grażynę Senderowicz o szczegóły techniczne dotyczące nowych regulacji.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI