Rynek finansowy: Świat nas dostrzega, a nawet docenia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Mieczysławem Groszkiem, wiceprezesem ZBP i Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego NBP, o SWIFT International Banking Operations Seminar (SIBOS) rozmawia Maciej Małek

Proszę o przybliżenie bostońskiej konferencji – czym SIBOS jest dla świata finansów i dlaczego to właśnie Boston gościł liczne grono międzynarodowej finansjery?

Mieczysław Groszek (wiceprezes Związku Banków Polskich): Myślę, że miejsce przynajmniej po części było symboliczne – SIBOS już po raz trzeci gościł w Bostonie, ostatnio przed siedmioma laty, ale nie tradycja była tu najważniejsza, bowiem nie bez znaczenia okazały się względy merytoryczne – wszak Ameryka pozostaje liderem w obszarze zaawansowanych technologii, a sam Boston to wielki ośrodek przemysłowy, naukowo-kulturalny, centrum akademickie i finansowe. Specyfika imprezy, w której uczestniczyliśmy polega również na tym, że spotykają się na niej dwa światy – świat technologii ze światem finansów. Rozległości i poziomowi poszczególnych tematów towarzyszy zdecentralizowany charakter poszczególnych sesji – równolegle z sesjami stricte merytorycznymi odbywają się swoiste, dość wyrafinowane w formie i treści targi, co wcale nie oznacza prostego kontraktowania, tylko także formę spotkań, ale w innym kształcie. Skala i różnorodność projektu sprawiają, że zarówno w części kongresowej, jak wystawienniczej każdy z gości mógł dla siebie znaleźć coś interesującego. Proporcje pomiędzy biznesem a jego technicznym wsparciem również były zróżnicowane. W efekcie tradycyjnie rozumiane podziały ulegały zatarciu.

Adam Tochmański (dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego): Był to mój trzeci już kontakt z tą konferencją, którą – przypomnijmy – organizuje SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a więc organizacja o zasięgu globalnym, będąca spółdzielnią w rozumieniu prawa belgijskiego. Jej członkami są wszystkie najważniejsze banki w świecie, a to dlatego, że SWIFT pełni dwie role. Jest globalnym operatorem sieci telekomunikacyjnej przesyłającej komunikaty pomiędzy uczestnikami systemu. Początkowo były to tylko banki, ale stopniowo przystępowali do SWIFT i inni uczestnicy rynku finansowego, w tym giełdy, domy maklerskie, krajowe depozyty papierów wartościowych i wiele innych. Kiedy po raz pierwszy gościłem na tej konferencji przed czterema laty w Amsterdamie, nie mogłem być przez pełne cztery dni, zatem moje spotkania i udział w konferencji 2014ograniczyły się głównie do kwestii wynikających ze współpracy, jaką Narodowy Bank Polski wówczas ze SWIFT-em rozpoczynał. Przygotowywaliśmy bowiem do uruchomienia, co nastąpiło w czerwcu 2013 r., system SORBNET2. Jednym z głównym założeń wdrażanego systemu było oparcie się na sieci i standardach wypracowanych w ramach tej organizacji. I kwestia standardów jest właśnie drugą funkcją SWIFT-u, który jest twórcą i organizatorem zarządzającym standardami komunikatów płatniczych, informacyjnych, finansowych i innych, przekazywanych w sieci SWIFT. Gdy sięgam pamięcią do przeszłości, to po raz pierwszy usłyszałem o konferencji SIBOS kilkanaście lat temu. Wówczas było to głównie spotkanie dotyczące technologii w SWIFT, a w mniejszym stopniu biznesu. Również z Narodowego Banku Polskiego uczestniczyli w SIBOS-ie reprezentanci komórki ds. SWIFT, a mniej departamentów biznesowych. Stopniowo, obok osób zajmujących się SWIFT-em w bankach od strony informatycznej czy technologicznej na konferencjach zaczęli się pojawiać prezesi, członkowie zarządów czy dyrektorzy departamentów merytorycznych, a wśród tematów kwestie systemowe i kluczowe dylematy sektora bankowego czy finansowego na świecie. Obrazem tej zmiany było m.in. to, że w 2008 r. w apogeum kryzysu światowych finansów po którymś z dni konferencji SIBOS prezesi dużych banków zaczęli gremialnie wyjeżdżać. Ostatnio konferencja SIBOS odbywała się w Japonii, Kanadzie i Dubaju, wreszcie po raz kolejny w Bostonie. W Dubaju, już po uruchomieniu systemu SORBNET2 w czerwcu 2013 r., mieliśmy okazję – podczas oficjalnych spotkań z przedstawicielami Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – podziękować SWIFT-owi za pomoc i wsparcie w pracach przygotowawczych oraz przedstawić nasze pierwsze doświadczenia z działania nowego systemu. SIBOS zawiera w sobie trzy elementy. Pierwszy, jak wspomniał prezes Groszek, to konferencje i panele dyskusyjne, w mniejszym stopniu prezentacje, gdzie SWIFT gromadzi specjalistów różnych dziedzin. Drugi to moduł wystawienniczo-targowy, grupujący od kilkudziesięciu do kilkuset stoisk banków, instytucji infrastruktury, uczestników rynku finansowego i samych organizatorów. Trzeci element, poza panelami i targami, to imponujący networking. Na długo przed spotkaniem kilkaset podmiotów informowało drogą e-mailową o stoiskach, eventach i innych formach aktywnej obecności ich reprezentantów w Bostonie. Niezależnie więc od oficjalnych i zaplanowanych spotkań mieliśmy możliwość kontaktów, o które na co dzień, nawet w obrębie polskiej grupy, z różnych względów jest trudno. Dopiero w Bostonie była okazja, by z niektórymi osobami móc dłużej porozmawiać. Podczas konferencji obok takich roboczych kontaktów odbywają się również oficjalne spotkania, podczas których podpisuje się nieraz ważne umowy i porozumienia lub wydaje się komunikaty o kwestiach istotnych, z czego korzysta również EBC. Pomysł, aby Polskę zaprezentować szerzej niż dotąd, powstał jeszcze w Dubaju, ale nie wszystko z pierwotnej koncepcji – myślę zwłaszcza o stronie wystawienniczej – udało się zrealizować.

Jakie są kryteria i sposób doboru uczestników? Co wpłynęło na skład personalny i instytucjonalny delegacji polskiej?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI