Rynek Finansowy: Standardowe założenia

Rynek Finansowy: Standardowe założenia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polish API jest przedsięwzięciem jednoczącym rodzimy rynek finansowy. Bez wątpienia powstanie rozwiązanie umożliwiające choćby współpracę banków z organizacjami płatniczymi. Ale czy okaże się na tyle dobre, by pójść w świat?

Marcin Złoch

Dyrektywa PSD2 wymaga od banków, aby umożliwiły tzw. firmom trzecim podłączenie się do bankowej infrastruktury technologicznej. Tylko w ten sposób będą mogły świadczyć usługi np. inicjacji transakcji, czy dostępu do informacji. Wymagania techniczne dyrektywy zostały zapisane w dokumencie RTS (Regulatory Technical Standards), jednak bankom pozostawiono wybór sposobu ich zrealizowania. Pewne jest, że do połączenia kilku podmiotów, np. banku z instytucjami płatniczymi, niezbędny jest tzw. interfejs, czyli łącznik, pomost, część wspólna. Taki interfejs nazywany jest w informatycznym żargonie API (od ang. application programming interface), oznacza zaś ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą. W Związku Banków Polskich narodził się pomysł, żeby – przy współudziale wszystkich zainteresowanych instytucji – opracować jeden interfejs, nazywany Polish API.

Zespół roboczy, w skład którego wchodzi około 40 banków, firm obsługujących płatności i ubezpieczycieli stara się utworzyć otwarty standard, z którego każdy bank będzie mógł skorzystać. Może zatem się tak zdarzyć, że Polish API stanie się naszym polskim standardem usług realizowanych po wprowadzeniu PSD2. Może, ale nie musi, gdyż prace nad podobnymi rozwiązaniami trwają w całej Europie.

– Moim zdaniem, Polska jako jeden z niewielu krajów postawiła na stworzenie wspólnego rozwiązania technologicznego przy wykorzystaniu jednej zaufanej strony dla całego sektora (stworzonej przez KIR), dostępnej dla każdego banku i innych instytucji zainteresowanych komunikacją z nim w ramach PSD2. Jednocześnie, nie jest to rozwiązanie obowiązkowe, każdy bank może wdrożyć własne, może bardziej lub mniej się otworzyć, ale pewien zakres podstawowy będzie zapewniony dla całego sektora, z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa i wydajności. Pozwoli to mniejszym instytucjom na zapewnienie zgodności z PSD2 i paradoksalnie umożliwi na rynku lepszą współpracę między bankami, zamiast konkurowania – przekonuje Bartłomiej Wlazłowski, odpowiedzialny za sprzedaż do sektora bankowego i ubezpieczeń w Oracle Polska.

Prace trwają

Standard Polish API jest próbą ustrukturyzowania praktycznego podejścia do wdrożenia PSD2 i powiązanych regulacji krajowych, która uwzględnia przede wszystkim ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI