Rynek Finansowy -Rentowność banków a gospodarka

Rynek Finansowy -Rentowność banków a gospodarka
Fot. adam121/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wpływ na rozwój sektora bankowego ma wiele czynników, jego tempo określa koniunktura gospodarcza, aktywności klientów bądź charakter i wielkość tak obciążeń fiskalnych, jak i ograniczeń regulacyjnych. Znaczenie dla instytucji finansowych mają także polityka gospodarcza państwa bądź kierunki rozwoju określnych gałęzi gospodarki. Z drugiej jednak strony siła i stabilność banków bardzo często determinują możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli zatem w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, niskiego bezrobocia, rosnących płac oraz dostępności finansowania, rentowność banków stale spada, co przekłada się na zmniejszenie przyszłych możliwości kreowania akcji kredytowej, należy zastanowić się nad ich potencjałem w okresach możliwej dekoniunktury gospodarczej.

Dr Przemysław Barbrich, Paweł Minkina

Ostatnie kilkanaście lat charakteryzowało się stabilnym wzrostem gospodarczym Polski. Był to czwarty najwyższy wynik w UE i drugi najlepszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (najszybciej rozwijała się Rumunia). Ponadto średnia wzrostu dla Polski była o 0,7 pkt. proc. wyższa niż we wcześniejszym zestawieniu, co pozwoliło na awans aż o cztery pozycje – wyprzedziliśmy kraje bałtyckie i Luksemburg.
W perspektywie kolejnych lat Polska w wciąż ma znajdować się w czołówce krajów ze stabilnym wzrostem PKB, chociaż sama prognoza obniżyła się o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Jednak według ekspertów na mapie gospodarczej Europy rysują się nowe zagrożenia. Na potencjał wzrostu polskiej gospodarki w 2020 r. wpływ może mieć wiele globalnych wydarzeń. Według wskazań bankowców jednym z kluczowych będzie spowolnienie gospodarki niemieckiej (41%) oraz zaostrzająca się wojna handlowa między USA a Chinami (22%). Inne obawy związane z sytuacją gospodarczą dostrzegają zapytani o to przez ZBP w sierpniu br. Polacy. W odróżnieniu od analiz bankowców w opinii szerokiej grupy społeczeństwa na rozwój polskiej gospodarki będą wpływały najbardziej problemy ekonomiczne strefy euro (25%) oraz niepewność co do brexitu (23%). Ankietowani nie upatrują tych samych zagrożeń dla rozwoju co bankowcy, zaledwie 13% wskazuje, iż problemy niemieckiej gospodarki mogą w kolejnym roku silnie oddziaływać na produkcję w Polsce.
Większą zgodność bankowców oraz opinii publicznej można zauważyć w identyfikowaniu największej bariery polskiej gospodarki. Ponad 64% ankietowanych i 68% bankowców wskazuje na zbyt duże obciążenia podatkowe, jako główny czynnik spowalniający rozwój. Równie istotnymi barierami są skomplikowany system podatkowy (wskazany przez 48% respondentów oraz 40% bankowców) oraz trudność w znalezieniu kompetentnych pracowników (wskazana przez 55% bankowców oraz 29% ankietowanych). Wśród innych ważnych barier wyróżnić można brak zachęt inwestycyjnych czy przeregulowanie rynku. Znacznie mniejsze znaczenie mają z kolei bariery sektora bankowego czy marginalizująca się rola rynku kapitałowego, na które w obu przypadkach wskazuje mniej niż co dziesiąty pytany. Jednak to właśnie sektor bankowy może determinować utrzymanie wzrostu gospodarczego.

Analizując więc potencjalne zagrożenia, warto zastanowić się nad kondycją sektora bankowego w przyszłości. Obecnie stabilny sektor bankowy w przypadku możliwych zawirowań finansowych, odwrotnie niż w latach 2006–2009, będzie miał ograniczone możliwości wspierania krajowej gospodarki. Wskaźniki efektywności krajowych banków są zdecydowanie gorsze niż te notowane jeszcze kilka lat temu. Również w porównaniu do sektorów bankowych w innych europejskich krajach sektor w Polsce nie jest tak efektywny i rentowny. W 2018 r. aż siedem europejskich sektorów bankowych odnotowało wartość ROE, czyli wskaźnika rentowność od kapitału własnego, przekraczającą 10%. Na czele kolejny rok z rzędu znajdują się instytucje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK