Rynek finansowy: Pozaodsetkowe źródła przychodów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.05.foto.010.a.400xMalejące stopy procentowe, skokowe obniżenie opłat interchange, ograniczony popyt na kredyty hipoteczne i konsumenckie to elementy otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują dziś banki. Jak wypełnić dochodową lukę?

Bohdan Szafrański

Wyniki finansowe osiągnięte przez polski sektor bankowy w 2014 r. trzeba uznać za dobre. Według danych GUS, wynik finansowy netto całego sektora wyniósł 16,2 mld zł, czyli o 7,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Suma bilansowa wzrosła o 8,9 proc. i wyniosła 1529,6 mld zł. Z kolei wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w skali roku o 10,1 proc., do 849,3 mld zł, a kredytów o 6,8 proc, do 892,2 mld zł. Natomiast koszty działania banków obniżyły się o 1,3proc., do 27,1 mld zł, w tym koszty pracownicze zmniejszyły się o 1,7 zł (15 049 mln zł w 2014 r), a koszty ogólnego zarządu o 0,9 proc. (12 085 mln zł).

Największy polski bank, PKO BP, uzyskał w ubiegłym roku 3254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto (przy 3229,79 mln zł zysku w 2013 r.) – to wzrost, ale tylko o 0,79 proc. Jeśli prześledzić minione lata, to przychody z tytułu odsetek w PKO BP wyniosły w 2012 r. 13,2 mld zł, w 2013 r. 10,8 mld zł, a w minionym 10,7 mld zł. Natomiast przychody z tytułu prowizji wyniosły w 2012 r. 3,6 mld zł, rok później 3,9 mld zł, a w ubiegłym 4 mld zł.

Podobnie wyglądała sytuacja w drugim pod względem wielkości Banku Pekao SA. Przychody z tytułu odsetek wyniosły w 2012 r. 8,4 mld zł, w 2013 r. już tylko 6,8 mld zł, a w minionym 6,2 mld zł. Odpowiednio przychody z tytułu prowizji osiągnęły 2,7 mld zł w 2012 i 2013 r. oraz 2,5 mld w roku ubiegłym. Jeśli zatem banki chcą się nadal rozwijać, powinny szukać efektywnych źródeł przychodów pozaodsetkowych, ale akceptowanych przez klientów. W marcu br. Narodowy Bank Polski opublikował porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie od czerwca do grudnia 2014 r. Jego autorzy zebrali dane z 19 wybranych banków. Zgodnie z opracowaniem, średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego dla klientów detalicznych wyniosła w grudniu ubiegłego roku 3,30 zł, podczas gdy w czerwcu było to 3,04 zł. W stosunku do poprzedniego analizowanego półrocznego okresu wzrost wyniósł 8,55 proc. Przy czym bezpośrednio wzrost opłaty za prowadzenie konta wśród analizowanych banków dokonał jedynie BOŚ S.A., a w czterech innych zmiany dotyczyły tylko warunków uprawniających do zwolnienia z opłaty za konto bądź, jak podano, nazwy konta w ofercie.

Byle nie stracić klienta

Szukanie źródeł dodatkowych przychodów w dochodach pozaodsetkowych jest wyzwaniem chwili, bo nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie odsetki od kredytów miały znacząco wzrosnąć. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI