Rynek Finansowy: Plany Komisji Europejskiej na 2019 rok

Rynek Finansowy: Plany Komisji Europejskiej na 2019 rok
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska ogłosiła niedawno plany działań na kolejny rok. Dokument ten, choć zawierający ze swej natury informacje raczej natury ogólnej, pozwala jednak dostrzec, jakie priorytety będą przyświecały tej instytucji i na czym skupi się w swych pracach.

Komisja Europejska, będąc swoistą egzekutywą UE, jest podmiotem inicjującym unijne procesy legislacyjne. Stwierdzić można zatem, że jest spiritus movens Unii Europejskiej, a co za tym idzie zapowiedzi jej przyszłych aktywności stanowią bardzo ważną wiedzę na temat tego, czego spodziewać możemy się w najbliższej przyszłości ze strony – tu określenie, którego bardzo nie lubię ze względu na ogólność i brak precyzji – „Brukseli”.

Pozycja Komisji w traktatach

Piotr Gałązka
Adwokat, ekspert ds. UE.
Pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa
w Brukseli Związku Banków Polskich

Warto wspomnieć o treści art. 17 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiącym o kompetencjach Komisji Europejskiej. Przepis w ustępie pierwszym stwierdza, że czuwa ona nad stosowaniem traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie – stąd słynne określenie KE jako „Strażniczki traktatów” – a także podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych. Oznacza to, że publikacja planu prac – będąca realizacją tegoż obowiązku – nie jest jedynie zabiegiem marketingowym czy promocyjnym, lecz znajduje się w ramach kompetencji działań komisji, mających na celu poprawę efektywności działania UE i współpracy unijnych instytucji, a także ma swoją podstawę prawną w prawie pierwotnym Unii.

Jeszcze istotniejszą wagę ma ustęp drugi w ww. art. 17 TFUE, który stanowi że akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji. Oznacza to, że inaczej niż na poziomie krajowym, w Unii Europejskiej jedynie Komisja Europejska może przyjąć projekt rozporządzenia bądź dyrektywy UE i skierować wniosek legislacyjny do Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Ani poszczególne państwa członkowskie – ni samodzielnie, ni w grupie państw – ani też posłowie do PE – nie posiadają takiego uprawnienia. Założenie tego przepisu jest takie, aby uniemożliwić procedowanie projektów niedotyczących kompetencji Unii, propozycji nieistotnych bądź takich, które wspierają jedynie partykularne interesy poszczególnych państw albo regionów. Komisja – składająca się z niezależnych urzędników – daje, przynajmniej w założeniu, gwarancję przepisów biorących pod uwagę wszystkie istotne interesy i zagadnienia oraz opartych na wymaganej wiedzy eksperckiej i analizach stanu zastanego. To znaczące wzmocnienie pozycji KE, która wszczyna proces legislacyjny – bez jej zgody i inicjatywy, propozycja siłą rzeczy nie dojdzie do skutku.

Zasady tworzenia planów KE

Rzecz jasna roczny plan pracy Komisji Europejskiej, o którym tutaj mowa, nie jest materiałem funkcjonującym w oderwaniu od innych ustaleń i założeń działania KE. Najszersze są priorytety Komisji na całą jej kadencję, których realizację deklaruje przewodniczący przy obejmowaniu stanowiska, prosząc Parlament Europejski o swoiste votum zaufania. ­Jean-Claud Juncker w połowie 2014 r. przedstawił dziesięć priorytetów (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_pl.pdf), z których za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK