Rynek finansowy: Nowe pomysły

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W marcowym numerze ("Grecki rekord świata") pisaliśmy, że zatwierdzony w lutym drugi plan pomocowy dla Grecji ma nikłe szanse powodzenia. Dziś to już fakt. Wszystkie trzy instytucje, które wymogły na Grekach bezprecedensowe oszczędności - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny - zdały sobie sprawę, że wyznaczone przez nie cele są nierealistyczne. Trwa gorączkowe poszukiwanie nowych pomysłów.

Grzegorz Szumiel

Przypomnijmy, że celem planu „trojki” było sprowadzenie poziomu zadłużenia ze 165 proc. PKB pod koniec ubiegłego roku do 120,5 proc. w 2020 r. Założono, że przy takich proporcjach Grecja będzie w stanie sama obsługiwać swój dług. Planowano też, że już w 2014 r. Grecy osiągną nadwyżkę budżetową 4,5 proc. PKB – nie licząc kwot przeznaczonych na spłatę zadłużenia. Dziś najwięksi optymiści mają odwagę przypuszczać, że opóźnienie wyniesie co najmniej dwa lata. Na dodatek okazało się, że obliczenia stanu greckiego długu na koniec 2011 r. były nieścisłe: wynosił on wówczas – według opublikowanych właśnie danych – 170,6, a nie 165 proc. PKB. Grecja przeżywa piąty rok ujemnego wzrostu – w przyszłym roku to się nie zmieni. W 2009 r., czyli bezpośrednio przed zaaplikowaniem ostrej kuracji oszczędnościowej wymaganej przez „trojkę”, grecki dług wynosił 129,7 proc. PKB. W liczbach bezwzględnych było to 299 mld euro. Dziś Grecy muszą zwrócić prawie 356 mld – mimo obu planów pomocowych, które kosztowały w sumie więcej niż ów dług.

Niczym ponure widmo wraca problem wypłacalności. Grecki parlament ma coraz większe trudności z uchwalaniem praw wymaganych przez „trojkę”. W połowie listopada kasa państwowa będzie pusta i Grecja nie będzie w stanie płacić odsetek od długu, jeśli UE i MFW nie przyznają kolejnej transzy kredytu pomocowego w wysokości 31,5 mld euro. W zamian za te pieniądze Grecy mają uchwalić daleko idącą deregulację rynku pracy. Sytuacja społeczna jest napięta, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI