Rynek finansowy – BANCASSURANCE: Najgorsze już za nami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.11.foto.026.267xZ Norbertem Jeziolowiczem, dyrektorem Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, rozmawiał Karol Podgórski

Polski rynek bancassurance zmienił się w ostatnim roku. Jakie rodzaje produktów sprzedawanych w tym kanale stają się coraz popularniejsze, a jakich udział się zmniejsza?

– Zmiany na polskim rynku bancassurance zostały wywołane nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi; generalnie dotyczą one w większym stopniu formuły ubezpieczeń niż produktów ubezpieczeniowych jako takich. Taki rozwój sytuacji był do przewidzenia: pierwszym widocznym skutkiem statystycznym tych modyfikacji jest zmiana sposobu sprzedaży, polegająca na zastąpieniu ubezpieczeń grupowych polisami indywidualnymi. Wyraźnie jest to widoczne w raportach publikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Na przykład przypis składki z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym w formule polis indywidualnych pozyskany za pośrednictwem banków wyniósł w II kwartale bieżącego roku niespełna 80 proc, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wyniósł zaledwie 49 proc. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w ubezpieczeniach ochronnych zabezpieczających spłatę kredytów, gdzie też odnotowano stosunkowo szybki wzrost udziału polis indywidualnych. Tego rodzaju ubezpieczenia stanowią prawie połowę w strukturze przypisu składki za okres od kwietnia do czerwca.

Jak bancassurance oceniają sami bankowcy, czy według nich ten segment rynku ma charakter perspektywiczny?

– Na podstawie badań, przeprowadzonych wśród prawie dwustu dyrektorów oddziałów banków, można wnioskować, że do branży znowu wraca optymizm. Z odpowiedzi zebranych w połowie sierpnia 2015 r. wynika, że większość przedstawicieli sektora bankowego jest przekonana o tym, że łączenie produktów ubezpieczeniowych i bankowych stanowi perspektywiczny obszar w działalności banków; 83 proc. odpowiedzi pozytywnych to wynik zadawalający, biorąc pod uwagę mnogość mniej lub bardziej uzasadnionych zarzutów stawianych branży bancassurance. Dla porównania: w roku 2011wskaźnik ten wynosił 91 proc., 87 proc. w 2012, 85 proc. w 2013, a w 2014 r. jedynie 79 proc. Szczególnie cieszy także to, że wskaźnik odpowiedzi „Zdecydowanie tak” wzrósł o 9 proc. w stosunku do ubiegłorocznego pomiaru. Bankowcy uważają również, że łączenie produktów bankowych i ubezpieczeniowych jest wartością dodaną dla ich klientów. Suma odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak” wynosi 72 proc., czyli łącznie o 10 proc. więcej niż w 2014 r. Poprawa ocen w obu kategoriach jest kolejnym argumentem potwierdzającym, iż branża bancassurance najgorszy okres ma już za sobą, że następuje reaktywacja tego kanału sprzedaży. Spośród produktów oferowanych w kanale bancassurance największym zainteresowaniem klientów cieszą się polisy zabezpieczające spłatę kredytu (83 proc.). Według bankowców, dużą popularnością cieszą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI